Reservofficerarna

Vi företräder medlemmar i Sverof och SFRO

Bli medlem idag

Ny styrelse för Förbundet Reservofficerarna

19 april 2022 Vid Reservofficerarnas förbundsstämma den 25 mars valdes en ny styrelse.
Läs mer

Bli medlem

För att få stöd från Reservofficerarna ska du bli medlem i något av våra två medlemsförbund.

Läs mer

Det här vill vi

Reservofficerarnas förslag för att fler reservofficerare ska kunna bidra till att stärka totalförsvaret.

Läs mer

Om oss

Vi vill stärka försvarsförmågan och säkerheten genom att underlätta för reservofficerare att tjänstgöra.

Läs mer

A-Ö. Villkor och avtal vid
tjänstgöring som reservofficer.

Här har vi samlat råd och stöd till dig som är reservofficer. Hittar du inte
det du söker är du alltid välkommen att kontakta oss.

Anställning

Som reservofficer är du tillsvidareanställd i Försvarsmakten. När du tjänstgör i din tillsvidareanställning (RO1) är det i din nuvarande… Läs mer

Arbetstid

I din tjänstgöringsplan ska arbetstiden för den planerade tjänstgöringsperioden framgå. Då reservofficeren ofta arbetar koncentrerat under sina tjänstgöringar behöver… Läs mer

Avtal

Som reservofficer ska du ha samma villkor som yrkesofficeren. Förutom att du har tjänsteställe i bostaden vilket gör att… Läs mer

Befordran

De här reglerna gäller för befordran. Läs mer
Visa allt i Råd och stöd

Artiklar från Reservofficeren

Bild till artikel: Experten: Så bär du din huvudbonad bäst från Reservofficeren

Experten: Så bär du din huvudbonad bäst

Vett & etikett När ska man ha skärmmössa och när ska man ha basker? Etikettexperten och kommendörkaptenen Anders Hörnfeldt svarar som vanligt att det står i reglementet. Men han kommer samtidigt med en del tips. – Till daglig dräkt har man skärmmössa om man är officer, eller rundmössa om man är sjöman. Basker om man är soldat. Till …n
Läs mer
Bild till artikel: Utbilda officerare på tekniska universitet från Reservofficeren

Utbilda officerare på tekniska universitet

Debatt Med rådande rekryteringsbehov och rapporterade kapacitets­problem i det militära utbildningssystemet vore det motiverat att överväga en utbildningsstruktur som tillämpas i bland annat USA. Modellen är att erbjuda officersutbildning där militära inslag integreras med universitetsstudier, och ökar i intensitet under sommarloven mellan läsåren. Denna text vill i korthet skissa hur en motsvarande svensk modell skulle kunna …n
Läs mer
Bild till artikel: FM LOG:s pilotprojekt har vidareutvecklats från Reservofficeren

FM LOG:s pilotprojekt har vidareutvecklats

Nyheter För ett år sedan startade FM LOG ett pilotförsök då reservofficerare anlitades för att ge förbandets civila personal kombattantutbildning. Nu har försöket utvecklats till att omfatta även grundläggande soldatutbildning. – Det är ett jättebra sätt att ta tillvara på kraften som finns i reservofficerskåren, säger övningsledaren RO/Kn Johnny Billström. Tillsammans med ett par instruktörer, som …n
Läs mer
”Reservofficerarna är en förutsättning för att armén ska kunna växa”
Karl Engelbrektson, Arméchef generalmajor
”Det finns många företag som hyllar reservofficerare och vad näringslivet får tillbaka i form av ledarskap och kompetens”
Ewa Skoog Haslum, Marinchef konteramiral
”Reservofficerare har ofta med sig en hög kunskapsnivå från det militära, och det man har lärt sig i det civila är till gagn för oss i det militära”
Carl-Johan Edström, Flygvapenchef generalmajor