Pionjärer i mål
NY RESERVOFFICERSUTBILDNING GER VÄLKOMMET TILLSKOTT

Av: Charlotte Pettersson | Militärhögskolan Halmstad – 8 juni 2018 kl: 15.18
Efter ett händelserikt år på den nya reservofficersutbildningen (ROU) är nu pionjärerna i mål. Idag slöts cirkeln vid en högtidlig examensceremoni vid Militärhögskolan i Halmstad (MHS H). Försvarsmakten har fått förstärkning i form av 14 nya och efterlängtade officerare i reserven.

1/8
FÖRSTORA
Ola Persson gratuleras av C MHS H Anders Stach till examen som officer i reserven.Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Kadetterna på reservofficersutbildningen (ROU 17/18) marscherar in till examen med plutonchef Arne Svensson, MHS H, i spetsen.Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Arméchef Karl Engelbrektson är dagen till ära examensförrättare och välkomnar varmt tillskottet av 14 nya reservofficerare till Försvarsmakten.Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
– Det känns pyramidalt roligt att äntligen gå i mål med utbildningen, men samtidigt är det här bara en start på en yrkeskarriär och inte ett slut, konstaterar Felix Adolfsson.Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Parad för fanan hör till en högtidlig dag som denna.Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Bleckblåsmusik med fanfarer är också ett givet inslag.Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Ett steg in i en spännande framtid med förhoppning om två attraktiva karriärer, en civil och en militär, som kan berika varandra.Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Ola Persson och Felix Adolfsson, två nöjda och stolta nyutnämnda officerare i reserven med fänriks grad.Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
– Året har varit intensivt men utvecklande, berättar Ola Persson, nybliven reservofficer på Ledningsregementet. Utbildningen har utan tvekan överträffat mina förväntningar. Varje dag har erbjudit nya spännande möjligheter att få utvecklas som person och blivande reservofficer.
– Utbildningen har överträffat min förväntan vad gäller den kvalitet som har lagts ner på oss som individer och blivande reservofficerare, tillägger Felix Adolfsson, nybliven reservofficer på Skaraborgs regemente, P4.

ETT ÅR MED BÅDE TEORI OCH PRAKTIK
Det var förväntansfulla kadetter som välkomnade variation i tillvaron och en möjlighet att kombinera en civil och militär yrkeskarriär när de började sin utbildning på MHS H för precis ett år sedan. Nu är utbildningens tre delkurser avklarade och kadetterna har tillbringat året på både MHS H, funktionsskolor och förband ute i landet. Först en gemensam teoretisk grund i bland annat ledarskap och pedagogik, sedan fördjupad kunskap i den valda yrkesinriktningen och sist, men inte minst, praktik.
– Den teoretiska utbildningen har varit en vital grundsten inför sista tredjedelen av utbildningen, förklarar Ola. Det är först under praktikskedet jag har fått svart på vitt hur jag ska kunna omvandla de teoretiska kunskaperna till den framtida befattningen. Hela utbildningen har varit väldigt kompakt och därför inneburit en spännande och brant utvecklingskurva för min del!

Felix har under praktikskedet varit underställd ett utbildningskompani som utbildar pansarskytteplutoner under sitt praktikskede:
– Där har alla verktyg jag lärt mig behövts för att hitta rätt pedagogik vid utbildningspassen, leda truppen genom ordergivning och hitta min egen ledarroll och mitt ledarskap. Det har varit synnerligen lärorikt och värdefullt att få vara med och utbilda rekryter och ta del av deras utveckling!

Några av de kurser som har gjort mest intryck på Ola är grundkursen för plutonchefer, vinterutbildningen samt praktikskedet på hemmaförbandet:
– Reservofficersutbildningen har varit väldigt mångsidig. Den har innehållit allt från att agera plutonchef i ett lerigt skogsparti ena dagen till att man sitter i finuniformen vid en traditionsmiddag och blir utbildad i officerstraditioner nästa dag. Yrkesrollen har en mångsidighet som är tilltalande eftersom min personlighet speglas i yrket.

VINNA-VINNA MED CIVIL OCH MILITÄR KARRIÄR – MEN FÖRDEL FÖRSVARSMAKTEN
För ett år sedan kom Ola ur askan i elden, färdig med universitetsexamen i sociologi, med inriktning mot risk- och krishantering, sedan 2015, och hade precis klarat av sin militära grundutbildning. Han var nyutbildad mediasoldat vid Ledningsregementet med en framtidsvision om att kunna bidra till en säkrare och tryggare värld genom att använda sin kompetens och erfarenhet i både den militära och civila professionen. Visionen är fortfarande densamma, men ytterligare ett år i Försvarsmakten har gett mersmak:
– Jag tror fortfarande starkt på att det finns stor synergieffekt genom att skapa en symbios mellan de olika karriärvägarna. Min plan efter examen är att inledningsvis tjänstgöra som reservofficer för att sedan tjänstgöra civilt någonstans där jag kan nyttja mina militära erfarenheter så mycket som möjligt. Men jag kan definitivt överväga heltidstjänstgöring i Försvarsmakten i framtiden om ett sådant alternativ uppenbarar sig.

FLER RESERVOFFICERARE BEHÖVS
Krigsförbanden har behov av betydligt fler nya reservofficerare, både officerare och specialistofficerare i reserven. En generationsväxling står för dörren. På frågan om reservofficersutbildningen är något att rekommendera till fler kommer ett snabbt och tydligt svar.
– Jag rekommenderar definitivt utbildningen till alla som vill göra skillnad i samhället och samtidigt ha en spännande karriär, konstaterar Ola med eftertryck. Utbildningen är förhållandevis kort men intensiv. Den är definitivt värt tiden den tar. Jag har utvecklats mycket både i rollen som befäl, ledare och människa. Det är kunskaper och erfarenheter jag kommer bära med mig resten av livet.