Som medlem i Saco-förbundet Reservofficerarna har du möjlighet att bli medlem i Akademikernas a-kassa:

https://www.akademikernasakassa.se