AKTUELLT

Reservofficerarnas och frågorna vi driver

Högaktuella frågor där Reservofficerarna arbetar för en förändring:

Rekrytering och marknadsföring av reservofficersyrket
Försvarsmakten kan göra mer vad gäller rekryteringen till reservofficersutbildningen. Nu står platser tomma på en av de mest uppskattade och meriterande utbildningar Försvarsmakten tillhandahåller, främst för att potentiella kadetter inte känner till utbildningen. Det ska vi försöka ändra på. Denna hemsida, som till stor del informerar om utbildningen och yrket, är ett led i det arbetet.

Kalenderdaglön/arbetsdaglön
“Varför får jag så lite i lön när jag tjänstgör enskilda dagar?” Frågan om kalenderdaglön och arbetsdaglön är en av de vanligaste medlemsfrågorna som kommer in till kansliet. Här förklarar vi varför detta är viktigt för dig som reservofficer.

Kalenderdaglön och arbetsdaglön är olika sätt att se på intjänandet av månadslönen. En kalenderdaglön är 3,3 procent av din månadslön och en arbetsdaglön är 4,6 procent av din månadslön. Vid kalenderdaglön får du lön sju dagar per vecka, vid arbetsdaglön får du istället lön fem dagar per vecka. Jobbar du heltid är detta av mindre betydelse, du får alltid ut din månadslön oavsett. Men arbetar du deltid, vilket reservofficerare gör, måste  man se upp.

I det tidigare reservofficersavtalet från 2004 fanns en särskild skrivelse om reservofficerstjänstgöring: ”Daglön betalas om tjänstgöringstiden är kortare än en kalendermånad. Daglönen är för 1-5 tjänstgöringsdagar 4,6 % av månadslönen för varje tjänstgöringsdag i perioden. Om tjänstgöringsperioden är längre än 5 dagar är daglönen 3,3% av månadslönen för varje dag i tjänstgöringsperioden.” I samband med att ALFA ersattes av Villkorsavtalet 2013-06-01, upphörde det dåvarande reservofficersavtalet och man föll därför tillbaka på nuvarande centrala avtal, Villkorsavtalet.  Under 3 kap. Lön 3§ Beräkning av lön under del av månad står: ”Om lönen ska betalas ut endast för en del av en kalendermånad betalas den istället ut  som aktuell kalenderdagslön (…)” Det leder till en del följder för reservofficerarna som är inne och tjänstgör.

Försvarsmakten, som har att förhålla sig till centrala avtal, betalar endast ut kalenderdaglön, oavsett hur länge du är inne och jobbar. Vid arbete måndag till fredag får du lön även lördag och söndag, men inte vid kortare tjänstgöringar. Vid tjänstgöring en till fyra dagar behöver du alltså ha 30  eller 31 arbetsdagar för att få ut en full månadslön och du tjänar de facto bara 70 procent av din lön när du jobbar en till fyra dagar. Eftersom en stor del av tjänstgöringen ligger i spannet en till fyra dagar – exempelvis helgövningar torsdag till söndag – får reservofficerare (och GSS/T) inte ut en lön som motsvarar arbetsinsatsen. Samtidigt som tjänstledighet från din civila arbetsgivare oftast sker med arbetsdaglöneavdrag för varje ledig dag med 4,6% av din månadslön.

Vad kan man göra?

Många förband inser orimligheten och lägger ut extra timmar för att kompensera. Jobbar du exempelvis åtta timmar på måndag lägger förbandet tre till fyra timmar på tisdagen, även om du inte är där, för att din lön ska blir rätt och motsvara tiden du lagt ner. Om möjligt kan du också, i dialog med din krigsförbandschef, undvika att tjänstgöra kortare tid än 5 dagar. Din timlön motsvarar 1/175 av din månadslön. I  det nya rörlighetsavtalet får man  restidsersättning vid tjänsteresa som sker utanför arbetstid. Denna ersättning betalas per timme med 1/175 av din månadslön. Det innebär att deltidstjänstgörande personal i Försvarsmakten har en högre lön vid tjänsteresor än när de utför faktiskt arbete under 1-4 arbetsdagar.

Jobbar aktivt med frågan

Reservofficerarna arbetar aktivt med frågan. Försvarsmakten har att förhålla oss till centrala statliga avtal och det är dessa man också följer. Ingen annan myndighet har dock så många deltidsanställda som Försvarsmakten och på detta område är det tydligt att både reservofficerare och GSS/T-soldater hamnar i kläm.

Idrottsdeltagande
I och med de förhandlingar som pågått för det nya kollektivavtalet så behandlas nu mera reservofficerare precis som övriga försvarsmaktsanställda.

Direktrekrytering vid internationell insats
I och med det nya kollektivavtalet kommer ingen direkterkrytering enlig IMI-lagen ske av reservofficerare.