SÅ FÅR DU STÖD FRÅN RESERVOFFICERARNA

Gå med i något av våra medlemsförbund:

Bli medlem i Sverof
bli medlem i sfro

Förbundet Reservofficerarna verkar för dina fackliga rättigheter

Förbundet Reservofficerarna är en aktiv facklig part som företräder landets reservofficerare gentemot arbetsgivaren Försvarsmakten. Som medlem i Sverof och SFRO får du både stöd och rådgivning när du behöver det. Genom vår tidning Reservofficeren och hemsidan får du viktig information. Förbundet Reservofficerarna är medlem i SACO och OFR (Offentliganställdas förhandlingsråd i vilket även Officersförbundet ingår).

Så får du tillgång till Förbundet Reservofficerarnas tjänster:

Bli medlem i något av medlemsförbunden Svenska Flottans Reservofficersförbund SFRO eller Sveriges Reservofficerare Sverof, så får du tillgång till Förbundet Reservofficerarnas tjänster. Viktigt att tänka på är att Förbundet Reservofficerarna endast företräder dig i ditt anställningsförhållande med Försvarsmakten och inte mot din civila arbetsgivare. Fyll i medlemsansökan till Sverof eller SFRO ovan!