BLI MEDLEM I RESERVOFFICERARNA

Bli medlem genom att gå med i något av våra ägarförbund:

Bli medlem i Sverof
bli medlem i sfro

Reservofficersförbundet tar tillvara dina fackliga rättigheter

Reservofficersförbundet är en aktiv facklig part som företräder landets reservofficerare gentemot arbetsgivaren Försvarsmakten. Som medlem i förbundet får du både stöd och rådgivning när du behöver det. Genom vår tidning Reservofficeren och hemsidan får du viktig information. Reservofficerarna är medlemmar i SACO och OFR (Offentliganställdas förhandlingsråd i vilket även Officersförbundet ingår).

Så blir du medlem i Reservofficersförbundet.

Medlem i Reservofficersförbundet blir du att gå med i något av medlemsförbunden Svenska Flottans Reservofficersförbund SFRO eller Sveriges Reservofficerare SVEROF . Viktigt att tänka på är att Reservofficersförbundet endast företräder dig i ditt anställningsförhållande med Försvarsmakten och inte mot din civila arbetsgivare. Fyll i medlemsansökan till Sverof eller SFRO ovan!