För att bli medlem i SFRO och genom det Reservofficerarna fyller du i dina uppgifter nedan.

Med information om SFRO hittar du på sfro.se

    Jag vill bli medlem i
    SFRO

    Förband

    Grad

    Utexaminerad reservofficer år