För att bli medlem i SFRO och genom det Reservofficerarna fyller du i dina uppgifter nedan.

Med information om SFRO hittar du på sfro.se

Jag vill bli medlem i
SFRO

Förband

Grad

Utexaminerad reservofficer år