2020-03-27 kommer Reservofficerarna ha sitt förbundsmöte i Uppsala.

Du anmäler ditt deltagande genom epost till kansli@reservofficerarna.se senast 2020-02-29