Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Förbundet Reservofficerarna verkar för att underlätta för reservofficerare att tjänstgöra och företräder medlemmar i Sverof och SFRO gentemot Försvarsmakten. Har du frågor kring villkor, tjänstgöring eller annat som rör din anställning som reservofficer, kolla först på vår sida Råd och stöd. Du är förstås varmt välkommen att kontakta oss.

Reservofficerarna

Reservofficerarna
Box 30166
10425 Stockholm

Besöksadress: Karlavägen 65, 2tr, 114 49 Stockholm
E-postadress: kansli@reservofficerarna.se

Fackliga frågor

Reservofficerarna
Box 30166
10425 Stockholm

Besöksadress: Karlavägen 65, 2tr, 114 49 Stockholm
E-postadress: kansli@reservofficerarna.se

Vill du hjälpa till?

Försvaret av Sverige kräver ett fungerade reservofficerssystem. Vill du hjälpa till att få det på plats? Du behöver inte lägga många timmar, men ju fler vi är som kan driva frågan desto bättre.

Mejla kansli@reservofficerarna.se om du är intresserad.

Medlemsorganisationer

Förbundet Reservofficerarna verkar för att underlätta för reservofficerare att tjänstgöra och företräder medlemmar i Sverof och SFRO gentemot Försvarsmakten.

Sverof
SFRO

Lokala officersföreningar

Frågor om bland annat lön, listplanering och lokala avtal hanteras av Officersförbundets lokala officersföreningar. Genom Reservofficerarnas samarbete inom OFRO FM kan även Sverofs och SFRO:s medlemmar få stöd och information.

Du hittar kontaktuppgifter här