Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Förbundet Reservofficerarna verkar för att underlätta för reservofficerare att tjänstgöra och företräder medlemmar i Sverof och SMRO gentemot Försvarsmakten. Har du frågor kring villkor, tjänstgöring eller annat som rör din anställning som reservofficer, kolla först på vår sida Råd och stöd. Du är förstås varmt välkommen att kontakta oss.

Reservofficerarna

Adress: Karlavägen 65, 2tr, 114 49 Stockholm
E-postadress: kansli@reservofficerarna.se
Telefon: +46 73 511 45 72

Vill du hjälpa till?

Försvaret av Sverige kräver ett fungerade reservofficerssystem. Vill du hjälpa till att få det på plats? Du behöver inte lägga många timmar, men ju fler vi är som kan driva frågan desto bättre.

Mejla kansli@reservofficerarna.se om du är intresserad.

Medlemsorganisationer

Förbundet Reservofficerarna verkar för att underlätta för reservofficerare att tjänstgöra och företräder medlemmar i Sverof och SMRO gentemot Försvarsmakten.

Sverof
SMRO

Lokala officersföreningar

Frågor om bland annat lön, listplanering och lokala avtal hanteras av Officersförbundets lokala officersföreningar. Genom Reservofficerarnas samarbete inom OFRO FM kan även Sverofs och SMRO:s medlemmar få stöd och information.

Du hittar kontaktuppgifter här