Avgiften till Akademikernas a-kassa är från och med den 1 oktober 2020 140 kronor.
Orsaken till avgiftshöjningen är förbättrade villkor i försäkringen; dagpenningtaket höjdes från 910 kr till 1200 kr av regeringen i mars för att dämpa de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin för individerna och samhället.

Orsaken till justeringen är att många får mer. När många av a-kassans arbetslösa medlemmar får mer behöver de ta in en högre avgift som delfinansierar statens kostnader för a-kassan. Förutom medlemsavgiften finansieras a-kassornas utbetalningar via arbetsgivaravgiften.

Att vara medlem i Akademikernas a-kassa är en förutsättning för att kunna få ersättning från vår inkomstförsäkring.