Sen 2020-01-01 gäller ett nytt kollektivavtal för oss reservofficerare.

Mer information kommer längre fram och information om avtalet håller just nu på att kommuniceras ut i Försvarsmakten till HR-funktioner och chefer.

Om du har funderingar på vad avtalet innebär för just dig kontakta gärna förbundet på kansli@reservofficerarna.se

Förbundet vill passa på att tacka Försvarsmakten för en konstruktiv dialog och Officersförbundet för ett gott stöd och samarbete!

 

Avtalet i sin helhet finner du nedan:

RO-avtalet