RESERVOFFICERARNA

FACKFÖRBUNDET FÖR DIG SOM VILL TA DEL AV MILITÄRA STYRKOR I DITT CIVILA LIV.

Under hösten 2019 har kansliet begränsad bemanning. Du når alltid kansliet på kansli@reservofficerarna.se

Postadress: Reservofficerarna, Box 2147, 10314 Stockholm

Presidium:

Magnus Konradsson, förbundsordförande

Johan Hamnegård, vice förbundsordförande

Ledamöter:

Jan Kvernby

Christian Hoas

Markus Widborg

Pierre Dickson

Förhandlingschef:

Jonas Wiberg

Kansliet för Reservofficerarna är ett enmanskansli med endast en person anställd. Styrelsen för Reservofficerarna är en arbetande styrelse, men där samtliga har andra heltidsarbeten. Trots våra små och begränsade resurser åstadkommer vi mycket!

Klicka på avsnitten ovan för att läsa mer.