RESERVOFFICERARNA

FACKFÖRBUNDET FÖR DIG SOM VILL TA DEL AV MILITÄRA STYRKOR I DITT CIVILA LIV.

Kansliet för Reservofficerarna är ett enmanskansli med endast en person anställd. Styrelsen för Reservofficerarna är en arbetande styrelse, men där samtliga har andra heltidsarbeten. Trots våra små och begränsade resurser åstadkommer vi mycket!

Klicka på avsnitten nedan för att läsa mer.

Kanslichef är Jenny Harlin

Du når alltid kansliet på kansli@reservofficerarna.se

Postadress: Reservofficerarna, Box 30166, 10425 Stockholm

Presidium:

Magnus Konradsson, förbundsordförande

Johan Hamnegård, vice förbundsordförande

Ledamöter:

Markus Widborg

Patrik Selling

Magnus Andersson

Sara Eklund

Förhandlingschef:

Jonas Wiberg