Förbundet Reservofficerarna

Vi jobbar för att du ska kunna stärka samhället

Tillgången på reservofficerare är avgörande för försvaret av vårt land. Det är grunden för Förbundet Reservofficerarnas arbete. Vi vill stärka försvarsförmågan och säkerheten genom att underlätta för reservofficerare att tjänstgöra.

Förbundet Reservofficerarna jobbar för att du som är reservofficer ska ha möjlighet att tjänstgöra militärt, med så bra villkor som möjligt. Vi företräder dig gentemot din militära arbetsgivare, och försöker även att underlätta för att du ska kunna verka som reservofficer, exempelvis genom att din civila arbetsgivare ska ge dig tjänstledigt och löneutfyllnad. Vi anser att reservofficeren gör en viktig insats för Sverige och samhället, att uppdraget medför kvalificerad kompetensutveckling och därför ska ses som meriterande.

Vi jobbar även för att reservofficersutbildningen ska vara högkvalitativ och ändamålsenlig, och för att få ett väl fungerande reservofficerssystem, så att reservofficeren får bästa möjligheter att tjänstgöra från kursstart på ROK till pension och avtackning. 

Vi arbetar för att förbättra regler, avtal och lagstiftning för att underlätta för reservofficeren att tjänstgöra, och därmed stärka försvarsförmågan.

Så får du del av Reservofficerarnas tjänster

Reservofficer inom armén, flygvapnet eller amfibiekåren?

Bli medlem i Sverof – Sveriges Reservofficerare – intresseorganisationen för reservofficerare med din bakgrund. Som medlem i Sverof har du rätt att anlita Förbundet Reservofficerarna, och nyttja de förmåner som Förbundet Reservofficerarna erbjuder.

Reservofficer inom marinen/flottan?

Bli medlem i SFRO – Svenska Flottans Reservofficersförbund – intresseorganisationen för reservofficerare med din bakgrund. Som medlem i SFRO har du rätt att anlita Förbundet Reservofficerarna, och nyttja de förmåner som Förbundet Reservofficerarna erbjuder.

Studerar för att bli reservofficer?

Som kadett kan du vara medlem i Sverof eller SFRO utan kostnad, och får samma  förmåner som ordinarie medlemmar, liksom rätt till stöd från Förbundet Reservofficerarna. När du avslutar din reservofficersutbildning uppgraderar du ditt medlemskap.

Vi är med i stora organisationer

Förbundet Reservofficerarna är ett av Sacos 22 fackförbund. Tack vare det medlemskapet kan vi stötta akademikers ställning på den civila arbetsmarknaden. Dessutom får våra medlemsförbunds medlemmar rätt till:

Vi förhandlar för reservofficerare

Förbundet Reservofficerarna ingår i OFR, Offentliganställdas förhandlingsråd, avdelning OFR/O FM (för officerare) tillsammans med Officersförbundet och Ledarna. Genom OFR/O och OFR/O FM tecknas centrala respektive lokala kollektivavtal, som reglerar vilka villkor som gäller när du tjänstgör som reservofficer. Förbundet Reservofficerarna företräder även enskilda medlemmar i förhandlingar.

Det här vill Förbundet Reservofficerarna

Gör det möjligt att tjänstgöra i ett system som fungerar

Reservofficerssystemet var självklart förr, men har legat i träda under en tid. Omvärldsläget kräver ett starkt och fungerande försvar. Därför är det dags att återskapa reservofficerssystemet. Förbundet Reservofficerarna har förslag på hur ett modernt reservofficerssystem ska fungera över tid.

Förbundet Reservofficerarnas syn på reservofficerssystemet
Försvarsutskottet om reservofficerarnas rätt till tjänstledighet
Tips till företag som vill ge sina reservofficerare löneutfyllnad

Så styrs Förbundet Reservofficerarna

Reservofficerarnas stadgar reglerar verksamheten. Förbundsstämma hålls årligen, innan mars månads utgång. Förbundet Reservofficerarna har två medlemsförbund: Sverof och SFRO. Vid förbundsstämman deltar delegater från medlemsförbunden, vars mandat regleras beroende av förbundens medlemsantal.

Reservofficerarnas stadgar

Förbundets styrelse består av

Nästa förbundsstämma hålls 2023. Till dess består styrelsen av:

Magnus Konradsson, ordförande (Sverof)
Johan Hamnegård, vice ordförande (SFRO)
Jonas Wiberg, ledamot (Sverof)
Magnus Andersson, ledamot (Sverof)
Sara Eklund, ledamot (Sverof)
Johan Lindström, ledamot (SFRO)
Markus Z Widborg, ledamot (Sverof)

Kontaktpersoner och information

Reservofficerarnas kansli består av kanslichef Jenny Harlin, som även är ombudsman och chefredaktör för tidningen Reservofficeren.

Telefonnummer till kansliet: 0735-114572

Ordförande Magnus Konradson
Vice ordförande Johan Hamnegård
Förhandlingschef Jonas Wiberg

Kansliet
Dataskyddsombud

Organisationsnummer: 802008-8269

Besöksadress: Karlavägen 65, 114 49 Stockholm
Postadress: Box 30166, 104 25 Stockholm

Mejladress fakturor