Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög. Vi befinner oss i en exceptionell situation, med stora belastningar på samhället.

Vi följer utvecklingen noga, och uppmanar samtliga medlemmar att göra detsamma, samt att följa myndigheternas råd. Vi reservofficerare är tränade i krismedvetenhet, vi ska ta ansvar och vara förebilder. Vi ska hålla huvudet kallt, följa myndigheternas råd och hjälpa andra att göra detsamma. Vi ska på alla sätt vi kan, hjälpa varandra och samhället, med de kompetenser som står till buds.

Vi måste begränsa smittspridningen. Det är mycket viktigt att du som visar även milda symtom stannar hemma för att minska risken för smittspridning. Vänta minst två dygn efter att du blivit helt frisk innan du återgår till jobb eller skola eller tackar ja till att delta i en insats. Äldre personer rekommenderas att avstå från sociala kontakter. Även om du inte har covid-19 behöver vi ta ansvar för att inte belasta vården i onödan, eller smitta andra.

För att skydda dig själv och andra:

· nys i armvecket

· undvika att röra vid ansiktet eller ögonen

· håll ett avstånd till personer som nyser eller hostar och undvik att ta dem i hand

· tvätta händerna noga och ofta (se film från 1177.se hur du tvättar händerna för att minska risken att bli sjuk).

I tider av oro är det viktigt att inte sprida rykten, vara vaksam mot desinformation och förlita sig på beprövad vetenskap och expertmyndigheter.

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster så sök information via webben i första hand:

· Krisinformation.se

· Folkhälsomyndigheten

· 1177.se

Behöver du sjukvårdsrådgivning ringer du 1177. Har du mer generella frågor och inte hittar svar på webben ringer du 113 13.

Tänk på att nödnumret 112 endast är för akuta tillstånd som kan vara livshotande.

Många av våra medlemmar arbetar civilt inom samhällsviktiga sektorer. Jag vill rikta ett stort tack till er för era ovärderliga insatser. Reservofficerare kan bidra till samhället, vilket kan komma behövas i en utveckling vi ännu inte sett slutet på.

Jag vill därför uppmuntra våra lokala föreningar att se över vilka kompetenser som kan vara aktuella samt kontakta regionala myndigheter för att efterhöra behov och förmedla kontakter. Från centralt håll kommer Sverof att göra detsamma.

Vi har alla en möjlighet att skydda varandra och samhället. Vi befinner oss i extraordinära omständigheter som kräver att vi tar gemensamt ansvar för vår befolkning och vår nation. Tänk särskilt på äldre och personer i riskgrupper. Visa omsorg om dig själv och om andra. Hjälp den som inte kan ta sig ut själv att handla. Stötta gärna det lokala näringslivet. Och gör allt med förnuft och omtanke, så att vi kan bekämpa smittan och krisen tillsammans.

Tack för att du tar din del av ansvaret.

Hälsar,

Magnus Konradsson

Förbundsordförande Reservofficerarna