I samband med Nordiskt Möte samt nationaldagsfirande i Tallinn, Estland utdelade Estlands Reservofficersförbund EROA Special Service Cross övlt Peter Winroth för hans uppskattade insatser inom CIOR. Även konteramiral Jörgen Berggrav från Norge tilldelades Special Service Cross.