Råd och stöd

Anställning

Som reservofficer är du tillsvidareanställd i Försvarsmakten. När du tjänstgör i din tillsvidareanställning (RO1) är det i din nuvarande eller planerade krigsbefattning, eller kompetensutveckling i densamma.

Du kan också vara placerad i depå, alltså utan planerad tjänstgöring. Utöver din tillsvidareanställning kan du ha en tidsbegränsad anställning som RO2 eller RO3. RO2 är kopplad till din krigsuppgift. RO3 är varken kopplad till krigsbefattning eller till krigsuppgift, utan till din bredare roll som befäl i Försvarsmakten. Anställningsvillkoren regleras i kollektivavtal med Försvarsmakten.

Hur länge kan man jobba som reservofficer?

Om varken du eller Försvarsmakten säger upp anställningen har du rätt att kvarstå i anställningen i enlighet med § 32 a i (1982:80) Lag om anställningsskydd, LAS.

År 2022 har du den rätten till och med den månad du fyller 67 år. Från 2023 är det den månad du fyller 68 år som gäller. 

När månaden har passerat har du en månads uppsägningstid och ingen företrädesrätt till återanställning. Om både du och Försvarsmakten vill, kan du dock fortsätta att vara anställd.

Vad säger kollektivavtalet om anställningen?

I kollektivavtalet med Försvarsmakten  och dess viktiga bilaga kan du läsa om anställningen som reservofficer. Villkor, förmåner mm regleras i andra kollektivavtal, som du kan läsa här.

Fick du hjälp av den här informationen?

Hjälp oss att bli bättre genom att låta oss veta om informationen på den här sidan innehöll informationen du sökte.

Senast ändrad 9 maj 2022

A-Ö. Villkor och avtal vid
tjänstgöring som reservofficer.

Här har vi samlat råd och stöd till dig som reservofficer. Hittar du
inte det du söker är du alltid välkommen att kontakta oss.

Anställning

Som reservofficer är du tillsvidareanställd i Försvarsmakten. När du tjänstgör i din tillsvidareanställning (RO1) är det i din nuvarande... Läs mer

Arbetstid

I din tjänstgöringsplan ska arbetstiden för den planerade tjänstgöringsperioden framgå. Då reservofficeren ofta arbetar koncentrerat under sina tjänstgöringar behöver... Läs mer

Avtal

Som reservofficer ska du ha samma villkor som yrkesofficeren. Förutom att du har tjänsteställe i bostaden vilket gör att... Läs mer

Befordran

De här reglerna gäller för befordran. Läs mer

Boende

När du tjänstgör i din tillsvidareanställning som reservofficer har du rätt till resa och boende enligt följande. Läs mer

Ersättning under övning

Försvarsmaktsdygn FM-dygn (ersätter sedan 2018-01-01 det tidigare övningsdygnet ÖD). Läs mer

Försäkringar

Under tiden som du tjänstgör i Försvarsmakten har du samma försäkringsskydd som övrig personal i Försvarsmakten. Läs mer

Kalenderdaglön

Om du tjänstgör kortare tid än fem dagar i streck riskerar du att drabbas av kalenderdaglön, alltså att du... Läs mer

Kompetensutveckling

Vilken kompetensutveckling du behöver bör du och din chef diskutera. Kompetensutvecklingen ska göra dig ännu bättre i din nuvarande... Läs mer

Lön

Du ska inte ha lägre lön än en yrkesofficer. Individuell lönesättning gäller. Du ska lönesättas utifrån sakliga grunder, alltså... Läs mer

Löneutfyllnad

De här reglerna gäller för löneutfyllnad. Läs mer

Omgalonering

Om du blir placerad i en annan befattning utan att ha sökt den själv, är byte av personalkategori och... Läs mer

Pension

Från och med 2016 omfattas även reservofficerarna av pensionssystemet PA16 vilket innebär att du får pensionsavsättning under din tjänstgöring.... Läs mer

Reservofficer i Hemvärnet

servofficer med placering i Hemvärnet. Om du däremot tjänstgör på hemvärnsavtal är det de reglerna som gäller. Läs mer

Reservofficersmedalj

För att kunna få reservofficersmedalj gäller att du efter att ha avlagt yrkesofficers- eller reservofficersexamen, ingått och fullgjort anställning... Läs mer

Reservofficerspremien

Har du tjänstgjort i mer än tolv månader? Då har du rätt till reservofficerspremien. Läs mer

Resor och traktamenten

De här reglerna gäller för resor, hemresor, resor med egen bil och traktamenten. Läs mer

Så växlar du till yrkesofficer

För att bli yrkesofficer ska du ska ha en reservofficersutbildning och akademisk utbildning om minst 180 hp. Du söker... Läs mer

Tjänstgöringsorder

All tjänstgöring som RO1 ska planeras i dialog mellan dig och arbetsgivaren, och redovisas i en skriftlig tjänstgöringsplan. Läs mer

Tjänstgöringsplan

All tjänstgöring som reservofficer ska regleras i en tjänstgöringsplan i god tid innan tjänstgöringen. I tjänstgöringsplanen ska det framgå... Läs mer

Tjänstledighet

För tjänstledighet gäller olika regler beroende på om du är anställd av en civil arbetsgivare eller studerar. Läs mer

Återanställd som reservofficer

Har du tidigare varit reserv- eller yrkesofficer men slutat – och nu känner att det är dags att komma... Läs mer