Råd och stöd

Arbetstid

I din tjänstgöringsplan ska arbetstiden för den planerade tjänstgöringsperioden framgå. Då reservofficeren ofta arbetar koncentrerat under sina tjänstgöringar behöver arbetstid läggas ut efter efter att man avslutat tjänstgöringen. Detta då arbetstidsmåttet är 40tim/veckan.

Vid tjänstgöring måndag – fredag kommer du att aktiveras även lördag och söndag, detta då Försvarsmakten endast utbetalar kalenderdaglön oavsett hur länge du arbetar (läs mer om detta under avsnittet Aktuella frågor). Arbetar du mer än 40tim på en vecka ska arbetstid även läggas ut veckan efter.

Exempel: Linn arbetar måndag (vecka ett) till torsdag veckan efter (vecka två). Totalt 11 dagar med 10 timmars arbetsdag. 11 x 10 = 110timmar. För att lön och arbetstid ska bli rätt behöver hon således vara aktiverad till och med fredagen vecka tre. Och då Försvarsmakten då lägger till lördag och söndag innebär det att hennes sista dag i tjänstgöringen kommer att vara söndagen vecka tre.

Dygns- och veckovila

Grundreglerna är: En arbetstagare ska ha minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar.

En arbetstagare ska ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar. Veckovilan för två på varandra följande sjudagarsperioder får slås samman till en sammanhängande ledighet om minst 72 timmar och ska förläggas i slutet av sammanslagningen.

Avvikelse får göras tillfälligtvis från dygns- och veckovila om det uppstår förhållanden som arbetsgivaren inte kunnat förutse. Vid sådana tillfällen som medför att vila inte erhålls ska bedömning av tjänstbarhet göras. Denna bedömning ska leda fram till om och när medarbetaren ska tjänstgöra eller inte tjänstgöra.

Exempel: Man är planerad att starta arbetet 07:30 men på grund av övertidsarbete som genomfördes mellan 16:30 och 23:30, leder chefens bedömning av tjänstbarhet till att individen istället får börja 10:00. Arbetstiden mellan kl. 07:30 och 10:00 anses då fullgjord.

Längre sammanhållen arbetstid

Om tjänstgöringen varar längre än 11 dygn utan veckovila får du ersättning och kompenserande ledighet enligt tabellen nedan. Ledigheten ska förläggas direkt efter tjänstgöringen. Undantagsvis får efter överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare en till två arbetsdagar inplaneras för arbete efter genomförd verksamhet om det krävs ur rapporteringssynpunkt, inlämning av utrustning eller annat skäl. Dessa en till två arbetsdagar skall medräknas till den totala tiden för tjänstgöring.

Läs mer om detta i Försvarsmaktens Avtalssamling (FAS)

Fick du hjälp av den här informationen?

Hjälp oss att bli bättre genom att låta oss veta om informationen på den här sidan innehöll informationen du sökte.

Senast ändrad 3 mars 2022

A-Ö. Villkor och avtal vid
tjänstgöring som reservofficer.

Här har vi samlat råd och stöd till dig som reservofficer. Hittar du
inte det du söker är du alltid välkommen att kontakta oss.

Anställning

Som reservofficer är du tillsvidareanställd i Försvarsmakten. När du tjänstgör i din tillsvidareanställning (RO1) är det i din nuvarande... Läs mer

Arbetstid

I din tjänstgöringsplan ska arbetstiden för den planerade tjänstgöringsperioden framgå. Då reservofficeren ofta arbetar koncentrerat under sina tjänstgöringar behöver... Läs mer

Avtal

Som reservofficer ska du ha samma villkor som yrkesofficeren. Förutom att du har tjänsteställe i bostaden vilket gör att... Läs mer

Befordran

De här reglerna gäller för befordran. Läs mer

Boende

När du tjänstgör i din tillsvidareanställning som reservofficer har du rätt till resa och boende enligt följande. Läs mer

Ersättning under övning

Försvarsmaktsdygn FM-dygn (ersätter sedan 2018-01-01 det tidigare övningsdygnet ÖD). Läs mer

Försäkringar

Under tiden som du tjänstgör i Försvarsmakten har du samma försäkringsskydd som övrig personal i Försvarsmakten. Läs mer

Kalenderdaglön

Om du tjänstgör kortare tid än fem dagar i streck riskerar du att drabbas av kalenderdaglön, alltså att du... Läs mer

Kompetensutveckling

Vilken kompetensutveckling du behöver bör du och din chef diskutera. Kompetensutvecklingen ska göra dig ännu bättre i din nuvarande... Läs mer

Lön

Du ska inte ha lägre lön än en yrkesofficer. Individuell lönesättning gäller. Du ska lönesättas utifrån sakliga grunder, alltså... Läs mer

Löneutfyllnad

De här reglerna gäller för löneutfyllnad. Läs mer

Omgalonering

Om du blir placerad i en annan befattning utan att ha sökt den själv, är byte av personalkategori och... Läs mer

Pension

Från och med 2016 omfattas även reservofficerarna av pensionssystemet PA16 vilket innebär att du får pensionsavsättning under din tjänstgöring.... Läs mer

Reservofficer i Hemvärnet

servofficer med placering i Hemvärnet. Om du däremot tjänstgör på hemvärnsavtal är det de reglerna som gäller. Läs mer

Reservofficersmedalj

För att kunna få reservofficersmedalj gäller att du efter att ha avlagt yrkesofficers- eller reservofficersexamen, ingått och fullgjort anställning... Läs mer

Reservofficerspremien

Har du tjänstgjort i mer än tolv månader? Då har du rätt till reservofficerspremien. Läs mer

Resor och traktamenten

De här reglerna gäller för resor, hemresor, resor med egen bil och traktamenten. Läs mer

Så växlar du till yrkesofficer

För att bli yrkesofficer ska du ska ha en reservofficersutbildning och akademisk utbildning om minst 180 hp. Du söker... Läs mer

Tjänstgöringsorder

All tjänstgöring som RO1 ska planeras i dialog mellan dig och arbetsgivaren, och redovisas i en skriftlig tjänstgöringsplan. Läs mer

Tjänstgöringsplan

All tjänstgöring som reservofficer ska regleras i en tjänstgöringsplan i god tid innan tjänstgöringen. I tjänstgöringsplanen ska det framgå... Läs mer

Tjänstledighet

För tjänstledighet gäller olika regler beroende på om du är anställd av en civil arbetsgivare eller studerar. Läs mer

Återanställd som reservofficer

Har du tidigare varit reserv- eller yrkesofficer men slutat – och nu känner att det är dags att komma... Läs mer