Råd och stöd

Kalenderdaglön

Om du tjänstgör kortare tid än fem dagar i streck riskerar du att drabbas av kalenderdaglön, alltså att du inte får ersättning för veckovilan. Sätt att undvika detta är att antingen lägga ut insamlad semester, övertid mm vid listplacering så att tjänstgöring blir längre än fem dagar. Eller att tacka nej till tjänstgöring. I annat fall kommer du att få 1/30-del av din månadslön per arbetad dag.

”Varför får jag så lite i lön när jag tjänstgör enskilda dagar?” Frågan om kalenderdaglön och arbetsdaglön är en av de vanligaste medlemsfrågorna som kommer in till kansliet. Här förklarar vi varför detta är viktigt för dig som reservofficer.

Kalenderdaglön och arbetsdaglön är olika sätt att se på intjänandet av månadslönen. En kalenderdaglön är 3,3 procent av din månadslön och en arbetsdaglön är 4,6 procent av din månadslön. Vid kalenderdaglön får du lön sju dagar per vecka, vid arbetsdaglön får du istället lön fem dagar per vecka. Jobbar du heltid är detta av mindre betydelse, du får alltid ut din månadslön oavsett. Men arbetar du deltid, vilket reservofficerare gör, måste man se upp.

I det tidigare reservofficersavtalet från 2004 fanns en särskild skrivelse om reservofficerstjänstgöring: ”Daglön betalas om tjänstgöringstiden är kortare än en kalendermånad. Daglönen är för 1-5 tjänstgöringsdagar 4,6 % av månadslönen för varje tjänstgöringsdag i perioden. Om tjänstgöringsperioden är längre än 5 dagar är daglönen 3,3% av månadslönen för varje dag i tjänstgöringsperioden.” I samband med att ALFA ersattes av Villkorsavtalet 2013-06-01, upphörde det dåvarande reservofficersavtalet och man föll därför tillbaka på nuvarande centrala avtal, Villkorsavtalet. Under 3 kap. Lön 3§ Beräkning av lön under del av månad står: ”Om lönen ska betalas ut endast för en del av en kalendermånad betalas den istället ut som aktuell kalenderdagslön (…)” Det leder till en del följder för reservofficerarna som är inne och tjänstgör.

Försvarsmakten, som har att förhålla sig till centrala avtal, betalar endast ut kalenderdaglön, oavsett hur länge du är inne och jobbar. Vid arbete måndag till fredag får du lön även lördag och söndag, men inte vid kortare tjänstgöringar. Vid tjänstgöring en till fyra dagar behöver du alltså ha 30 eller 31 arbetsdagar för att få ut en full månadslön och du tjänar de facto bara 70 procent av din lön när du jobbar en till fyra dagar. Eftersom en stor del av tjänstgöringen ligger i spannet en till fyra dagar – exempelvis helgövningar torsdag till söndag – får reservofficerare (och GSS/T) inte ut en lön som motsvarar arbetsinsatsen. Samtidigt som tjänstledighet från din civila arbetsgivare oftast sker med arbetsdaglöneavdrag för varje ledig dag med 4,6% av din månadslön.

Vad kan man göra?

Många förband inser orimligheten och lägger ut extra timmar för att kompensera. Jobbar du exempelvis åtta timmar på måndag lägger förbandet tre till fyra timmar på tisdagen, även om du inte är där, för att din lön ska blir rätt och motsvara tiden du lagt ner. Om möjligt kan du också, i dialog med din krigsförbandschef, undvika att tjänstgöra kortare tid än 5 dagar. Din timlön motsvarar 1/175 av din månadslön. I det nya rörlighetsavtalet får man restidsersättning vid tjänsteresa som sker utanför arbetstid. Denna ersättning betalas per timme med 1/175 av din månadslön. Det innebär att deltidstjänstgörande personal i Försvarsmakten har en högre lön vid tjänsteresor än när de utför faktiskt arbete under 1-4 arbetsdagar.

Vi jobbar aktivt med frågan

Reservofficerarna arbetar aktivt med frågan. Försvarsmakten har att förhålla oss till centrala statliga avtal och det är dessa man också följer. Ingen annan myndighet har dock så många deltidsanställda som Försvarsmakten och på detta område är det tydligt att både reservofficerare och GSS/T-soldater hamnar i kläm.

Fick du hjälp av den här informationen?

Hjälp oss att bli bättre genom att låta oss veta om informationen på den här sidan innehöll informationen du sökte.

Senast ändrad 3 mars 2022

A-Ö. Villkor och avtal vid
tjänstgöring som reservofficer.

Här har vi samlat råd och stöd till dig som reservofficer. Hittar du
inte det du söker är du alltid välkommen att kontakta oss.

Anställning

Som reservofficer är du tillsvidareanställd i Försvarsmakten. När du tjänstgör i din tillsvidareanställning (RO1) är det i din nuvarande... Läs mer

Arbetstid

I din tjänstgöringsplan ska arbetstiden för den planerade tjänstgöringsperioden framgå. Då reservofficeren ofta arbetar koncentrerat under sina tjänstgöringar behöver... Läs mer

Avtal

Som reservofficer ska du ha samma villkor som yrkesofficeren. Förutom att du har tjänsteställe i bostaden vilket gör att... Läs mer

Befordran

De här reglerna gäller för befordran. Läs mer

Boende

När du tjänstgör i din tillsvidareanställning som reservofficer har du rätt till resa och boende enligt följande. Läs mer

Ersättning under övning

Försvarsmaktsdygn FM-dygn (ersätter sedan 2018-01-01 det tidigare övningsdygnet ÖD). Läs mer

Försäkringar

Under tiden som du tjänstgör i Försvarsmakten har du samma försäkringsskydd som övrig personal i Försvarsmakten. Läs mer

Kalenderdaglön

Om du tjänstgör kortare tid än fem dagar i streck riskerar du att drabbas av kalenderdaglön, alltså att du... Läs mer

Kompetensutveckling

Vilken kompetensutveckling du behöver bör du och din chef diskutera. Kompetensutvecklingen ska göra dig ännu bättre i din nuvarande... Läs mer

Lön

Du ska inte ha lägre lön än en yrkesofficer. Individuell lönesättning gäller. Du ska lönesättas utifrån sakliga grunder, alltså... Läs mer

Löneutfyllnad

De här reglerna gäller för löneutfyllnad. Läs mer

Omgalonering

Om du blir placerad i en annan befattning utan att ha sökt den själv, är byte av personalkategori och... Läs mer

Pension

Från och med 2016 omfattas även reservofficerarna av pensionssystemet PA16 vilket innebär att du får pensionsavsättning under din tjänstgöring.... Läs mer

Reservofficer i Hemvärnet

servofficer med placering i Hemvärnet. Om du däremot tjänstgör på hemvärnsavtal är det de reglerna som gäller. Läs mer

Reservofficersmedalj

För att kunna få reservofficersmedalj gäller att du efter att ha avlagt yrkesofficers- eller reservofficersexamen, ingått och fullgjort anställning... Läs mer

Reservofficerspremien

Har du tjänstgjort i mer än tolv månader? Då har du rätt till reservofficerspremien. Läs mer

Resor och traktamenten

De här reglerna gäller för resor, hemresor, resor med egen bil och traktamenten. Läs mer

Så växlar du till yrkesofficer

För att bli yrkesofficer ska du ska ha en reservofficersutbildning och akademisk utbildning om minst 180 hp. Du söker... Läs mer

Tjänstgöringsorder

All tjänstgöring som RO1 ska planeras i dialog mellan dig och arbetsgivaren, och redovisas i en skriftlig tjänstgöringsplan. Läs mer

Tjänstgöringsplan

All tjänstgöring som reservofficer ska regleras i en tjänstgöringsplan i god tid innan tjänstgöringen. I tjänstgöringsplanen ska det framgå... Läs mer

Tjänstledighet

För tjänstledighet gäller olika regler beroende på om du är anställd av en civil arbetsgivare eller studerar. Läs mer

Återanställd som reservofficer

Har du tidigare varit reserv- eller yrkesofficer men slutat – och nu känner att det är dags att komma... Läs mer