Råd och stöd

Lön

Du ska inte ha lägre lön än en yrkesofficer. Individuell lönesättning gäller. Du ska lönesättas utifrån sakliga grunder, alltså ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad samt din skicklighet och dina resultat i förhållande till målen. Tillgång och efterfrågan på just din kompetens påverkar också lönen. Lönenivån kan också skilja sig mellan olika förband.

När du tjänstgör i din krigsbefattning (RO1) har du en lön, som räknas upp årligen genom RALS. Ingångslönen för RO1 år 2022 är 27 000 kr/månad.

Om du byter befattning ska lönen bestämmas efter den nya befattningens krav på ansvar och svårighetsgrad.

När du tjänstgör som RO2 är det en visstidsanställning som ligger utanför din tillsvidareanställning. För sådan tjänstgöring ska du och din chef komma överens om en lön. Beroende på arbetsuppgifter kan den vara en helt annan lön än den du får i din RO1-anställning. En plutonchef med personalansvar ska tjäna som lägst 30 000 kr/mån.

Arbetet med löner sker lokalt, i förhandlingar med den lokala officersföreningen.

Lönerna kan skilja sig mellan organisationsenheterna, så kolla med den lokala officersföreningen vilken lön som gäller för kollegor med samma befattning som du erbjuds. Tänk också på att du kan ha halkat efter vad gäller lön om du inte har tjänstgjort på länge. Kontrollera med den lokala officersföreningen.

Har jag rätt till löneutfyllnad från min civila arbetsgivare?

Det beror på vilken arbetsgivare du har. Är du anställd inom staten har du rätt till löneutfyllnad på 20 procent av din civila grundlön när du tjänstgör som reservofficer. Vissa företag fyller ut sina reservofficerares löner delvis eller helt på eget initiativ, men de allra flesta gör det inte.

Avtal för dig som jobbar inom staten

Vad kan jag ha som argument för att min civila arbetsgivare ska fylla ut lönen?

Allt fler reservofficerare förhandlar med sin civila arbetsgivare för att få till en policy som reglerar bland annat löneutfyllnad och företagets syn på reservofficerare. I korthet: Företaget gör en insats för Sverige, vilket visar på hållbarhet och samhällsansvar. Sådana företag attraherar kvalificerad personal, vilket ger konkurrensfördelar. Personalen är säkerhetsklassad och får kontinuerlig kompetensutveckling genom sin tjänstgöring, särskilt i ledarskap och problemlösning.

Se här för att få argumenten i fulltextversion

Fick du hjälp av den här informationen?

Hjälp oss att bli bättre genom att låta oss veta om informationen på den här sidan innehöll informationen du sökte.

Senast ändrad 18 oktober 2023

A-Ö. Villkor och avtal vid
tjänstgöring som reservofficer.

Här har vi samlat råd och stöd till dig som reservofficer. Hittar du
inte det du söker är du alltid välkommen att kontakta oss.

Anställning

Som reservofficer är du tillsvidareanställd i Försvarsmakten. När du tjänstgör i din tillsvidareanställning (RO1) är det i din nuvarande... Läs mer

Arbetstid

I din tjänstgöringsplan ska arbetstiden för den planerade tjänstgöringsperioden framgå. Då reservofficeren ofta arbetar koncentrerat under sina tjänstgöringar behöver... Läs mer

Avtal

Som reservofficer ska du ha samma villkor som yrkesofficeren. Förutom att du har tjänsteställe i bostaden vilket gör att... Läs mer

Befordran

De här reglerna gäller för befordran. Läs mer

Boende

När du tjänstgör som reservofficer har du rätt till resa och boende enligt följande. Läs mer

Ersättning under övning

Försvarsmaktsdygn FM-dygn. Läs mer

Försäkringar

Under tiden som du tjänstgör i Försvarsmakten har du samma försäkringsskydd som övrig personal i Försvarsmakten. Läs mer

Kalenderdaglön

Sedan den 1 juli 2023 drabbas du inte längre av kalenderdaglön när du tjänstgör färre dagar än fem. Du... Läs mer

Kompetensutveckling

Vilken kompetensutveckling du behöver bör du och din chef diskutera. Kompetensutvecklingen ska göra dig ännu bättre i din nuvarande... Läs mer

Lön

Du ska inte ha lägre lön än en yrkesofficer. Individuell lönesättning gäller. Du ska lönesättas utifrån sakliga grunder, alltså... Läs mer

Löneutfyllnad

De här reglerna gäller för löneutfyllnad. Läs mer

OB och FMD

Nu höjs ersättningen när du jobbar på obekväm arbetstid. Håll koll på listplaneringen så att lönen blir rätt! Läs mer

Omgalonering

Om du blir placerad i en annan befattning utan att ha sökt den själv, är byte av personalkategori och... Läs mer

Pension

Från och med 2016 omfattas även reservofficerarna av pensionssystemet PA16 vilket innebär att du får pensionsavsättning under din tjänstgöring.... Läs mer

Reservofficer i Hemvärnet

När du jobbar i Hemvärnet i egenskap av reservofficer ska villkor och ersättningar gälla enligt kollektivavtal. Läs mer

Reservofficersmedalj

För att kunna få reservofficersmedalj gäller att du efter att ha avlagt yrkesofficers- eller reservofficersexamen, ingått och fullgjort anställning... Läs mer

Reservofficerspremien

Från 2010 och framåt har du rätt till reservofficerspremien. Läs mer

Reservofficersutbildning

För att bli reservofficer finns flera vägar. Läs om dem här. Läs mer

Resor och traktamenten

De här reglerna gäller för resor, hemresor, resor med egen bil och traktamenten. Läs mer

Så växlar du till yrkesofficer

För att bli yrkesofficer ska du ska ha en reservofficersutbildning och akademisk utbildning om minst 180 hp. Du söker... Läs mer

Tjänstgöringsorder

All tjänstgöring som RO1 ska planeras i dialog mellan dig och arbetsgivaren, och redovisas i en skriftlig tjänstgöringsplan. Läs mer

Tjänstgöringsplan

All tjänstgöring som reservofficer ska regleras i en tjänstgöringsplan i god tid innan tjänstgöringen. I tjänstgöringsplanen ska det framgå... Läs mer

Tjänstledighet

För tjänstledighet gäller olika regler beroende på om du är anställd av en civil arbetsgivare eller studerar. Läs mer

Återanställd som reservofficer

Har du tidigare varit reserv- eller yrkesofficer men slutat – och nu känner att det är dags att komma... Läs mer