Råd och stöd

Reservofficerspremien

Har du tjänstgjort i mer än tolv månader? Då har du rätt till reservofficerspremien.

Reservofficerspremien regleras i Officersförordning (2007:1268). Där står:

15 § Den som efter att ha genomgått grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten har tjänstgjort som reservofficer under en tid av sammanlagt 12 månader får en premie som motsvarar två prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1733).

Har du tjänstgjort som reservofficer i minst 12 månader?

Vänd dig till din chef för att få premien utbetalad.

Vet du inte om du har uppfyllt kraven?

Begär ut information om hur mycket du har tjänstgjort från din lokala HR-avdelning alternativt mejla till hr-direkt@mil.se.

Om du nekas utbetalning av reservofficerspremien begär skriftlig förklaring till varför. Vill du sedan ha Reservofficerarnas stöd att driva frågan kontakta kansliet. Förbundet Reservofficerarna menar att all tjänstgöring som reservofficer ska vara premiegrundande. Den inställningen delar inte Försvarsmakten. Förhandlingar pågår för att hitta samsyn i frågan.

Fick du hjälp av den här informationen?

Hjälp oss att bli bättre genom att låta oss veta om informationen på den här sidan innehöll informationen du sökte.

Senast ändrad 3 mars 2022

A-Ö. Villkor och avtal vid
tjänstgöring som reservofficer.

Här har vi samlat råd och stöd till dig som reservofficer. Hittar du
inte det du söker är du alltid välkommen att kontakta oss.

Anställning

Som reservofficer är du tillsvidareanställd i Försvarsmakten. När du tjänstgör i din tillsvidareanställning (RO1) är det i din nuvarande... Läs mer

Arbetstid

I din tjänstgöringsplan ska arbetstiden för den planerade tjänstgöringsperioden framgå. Då reservofficeren ofta arbetar koncentrerat under sina tjänstgöringar behöver... Läs mer

Avtal

Som reservofficer ska du ha samma villkor som yrkesofficeren. Förutom att du har tjänsteställe i bostaden vilket gör att... Läs mer

Befordran

De här reglerna gäller för befordran. Läs mer

Boende

När du tjänstgör i din tillsvidareanställning som reservofficer har du rätt till resa och boende enligt följande. Läs mer

Ersättning under övning

Försvarsmaktsdygn FM-dygn (ersätter sedan 2018-01-01 det tidigare övningsdygnet ÖD). Läs mer

Försäkringar

Under tiden som du tjänstgör i Försvarsmakten har du samma försäkringsskydd som övrig personal i Försvarsmakten. Läs mer

Kalenderdaglön

Om du tjänstgör kortare tid än fem dagar i streck riskerar du att drabbas av kalenderdaglön, alltså att du... Läs mer

Kompetensutveckling

Vilken kompetensutveckling du behöver bör du och din chef diskutera. Kompetensutvecklingen ska göra dig ännu bättre i din nuvarande... Läs mer

Lön

Du ska inte ha lägre lön än en yrkesofficer. Individuell lönesättning gäller. Du ska lönesättas utifrån sakliga grunder, alltså... Läs mer

Löneutfyllnad

De här reglerna gäller för löneutfyllnad. Läs mer

Omgalonering

Om du blir placerad i en annan befattning utan att ha sökt den själv, är byte av personalkategori och... Läs mer

Pension

Från och med 2016 omfattas även reservofficerarna av pensionssystemet PA16 vilket innebär att du får pensionsavsättning under din tjänstgöring.... Läs mer

Reservofficer i Hemvärnet

servofficer med placering i Hemvärnet. Om du däremot tjänstgör på hemvärnsavtal är det de reglerna som gäller. Läs mer

Reservofficersmedalj

För att kunna få reservofficersmedalj gäller att du efter att ha avlagt yrkesofficers- eller reservofficersexamen, ingått och fullgjort anställning... Läs mer

Reservofficerspremien

Har du tjänstgjort i mer än tolv månader? Då har du rätt till reservofficerspremien. Läs mer

Resor och traktamenten

De här reglerna gäller för resor, hemresor, resor med egen bil och traktamenten. Läs mer

Så växlar du till yrkesofficer

För att bli yrkesofficer ska du ska ha en reservofficersutbildning och akademisk utbildning om minst 180 hp. Du söker... Läs mer

Tjänstgöringsorder

All tjänstgöring som RO1 ska planeras i dialog mellan dig och arbetsgivaren, och redovisas i en skriftlig tjänstgöringsplan. Läs mer

Tjänstgöringsplan

All tjänstgöring som reservofficer ska regleras i en tjänstgöringsplan i god tid innan tjänstgöringen. I tjänstgöringsplanen ska det framgå... Läs mer

Tjänstledighet

För tjänstledighet gäller olika regler beroende på om du är anställd av en civil arbetsgivare eller studerar. Läs mer

Återanställd som reservofficer

Har du tidigare varit reserv- eller yrkesofficer men slutat – och nu känner att det är dags att komma... Läs mer