Råd och stöd

Så växlar du till yrkesofficer

En reservofficer får anställas som yrkesofficer för att antingen tjänstgöra som officer eller som specialistofficer, antingen för att bemanna en vakant krigsbefattning eller för att fylla en vakans i grundorganisationen. Du söker tjänsten, som om det vore vilket vanligt jobb som helst. För att veta vilka befattningar som är vakanta får du antingen kontakta HR-avdelningen på det förband som lockar mest, söka bland Försvarsmaktens annonser eller prata med din chef.

En reservofficer som anställs som yrkesofficer med stöd av 17 § officersförordningen ska ha en akademisk examen på minst grundnivå. Försvarsmakten kommer att kontrollera examensbevis eller annan motsvarande verifiering på examen. Sedan är det chefen för organisationsenheten som ansvarar för att en individuell värdering av den sökandes kompetens, kunskaper och färdigheter görs, bland annat i relation till 90 högskolepoäng i krigsvetenskap.

En samlad bedömning ska ta hänsyn till individens möjligheter att utvecklas mot högre tjänstegrader i anställningen som yrkesofficer. Man ska även ta hänsyn till om den sökande har möjlighet att tjänstgöra vid annan organisationsenhet eller arbetsort och om den sökande har särskild kompetens som efterfrågas av Försvarsmakten.

Det är chefen för organisationsenheten som ansvarar för att en individuell värdering av den sökandes kompetens, kunskaper och färdigheter görs. Du genomgår eventuell kompetensutveckling efter att du har blivit anställd som yrkesofficer.

En reservofficer som anställs som yrkesofficer behåller i regel sin tjänstegrad. En anställning med första högre tjänstegrad kan dock beslutas efter anhållan till personaldirektören.

Om du söker en befattning som specialistofficer, kan Försvarsmakten säga att du inte är aktuell för den om du inte accepterar omreglering.

Se 5.7 i H PERS

Fick du hjälp av den här informationen?

Hjälp oss att bli bättre genom att låta oss veta om informationen på den här sidan innehöll informationen du sökte.

Senast ändrad 3 mars 2022

A-Ö. Villkor och avtal vid
tjänstgöring som reservofficer.

Här har vi samlat råd och stöd till dig som reservofficer. Hittar du
inte det du söker är du alltid välkommen att kontakta oss.

Anställning

Som reservofficer är du tillsvidareanställd i Försvarsmakten. När du tjänstgör i din tillsvidareanställning (RO1) är det i din nuvarande... Läs mer

Arbetstid

I din tjänstgöringsplan ska arbetstiden för den planerade tjänstgöringsperioden framgå. Då reservofficeren ofta arbetar koncentrerat under sina tjänstgöringar behöver... Läs mer

Avtal

Som reservofficer ska du ha samma villkor som yrkesofficeren. Förutom att du har tjänsteställe i bostaden vilket gör att... Läs mer

Befordran

De här reglerna gäller för befordran. Läs mer

Boende

När du tjänstgör som reservofficer har du rätt till resa och boende enligt följande. Läs mer

Ersättning under övning

Försvarsmaktsdygn FM-dygn. Läs mer

Försäkringar

Under tiden som du tjänstgör i Försvarsmakten har du samma försäkringsskydd som övrig personal i Försvarsmakten. Läs mer

Kalenderdaglön

Sedan den 1 juli 2023 drabbas du inte längre av kalenderdaglön när du tjänstgör färre dagar än fem. Du... Läs mer

Kompetensutveckling

Vilken kompetensutveckling du behöver bör du och din chef diskutera. Kompetensutvecklingen ska göra dig ännu bättre i din nuvarande... Läs mer

Lön

Du ska inte ha lägre lön än en yrkesofficer. Individuell lönesättning gäller. Du ska lönesättas utifrån sakliga grunder, alltså... Läs mer

Löneutfyllnad

De här reglerna gäller för löneutfyllnad. Läs mer

OB och FMD

Nu höjs ersättningen när du jobbar på obekväm arbetstid. Håll koll på listplaneringen så att lönen blir rätt! Läs mer

Omgalonering

Om du blir placerad i en annan befattning utan att ha sökt den själv, är byte av personalkategori och... Läs mer

Pension

Från och med 2016 omfattas även reservofficerarna av pensionssystemet PA16 vilket innebär att du får pensionsavsättning under din tjänstgöring.... Läs mer

Reservofficer i Hemvärnet

När du jobbar i Hemvärnet i egenskap av reservofficer ska villkor och ersättningar gälla enligt kollektivavtal. Läs mer

Reservofficersmedalj

För att kunna få reservofficersmedalj gäller att du efter att ha avlagt yrkesofficers- eller reservofficersexamen, ingått och fullgjort anställning... Läs mer

Reservofficerspremien

Från 2010 och framåt har du rätt till reservofficerspremien. Läs mer

Reservofficersutbildning

För att bli reservofficer finns flera vägar. Läs om dem här. Läs mer

Resor och traktamenten

De här reglerna gäller för resor, hemresor, resor med egen bil och traktamenten. Läs mer

Så växlar du till yrkesofficer

För att bli yrkesofficer ska du ska ha en reservofficersutbildning och akademisk utbildning om minst 180 hp. Du söker... Läs mer

Tjänstgöringsorder

All tjänstgöring som RO1 ska planeras i dialog mellan dig och arbetsgivaren, och redovisas i en skriftlig tjänstgöringsplan. Läs mer

Tjänstgöringsplan

All tjänstgöring som reservofficer ska regleras i en tjänstgöringsplan i god tid innan tjänstgöringen. I tjänstgöringsplanen ska det framgå... Läs mer

Tjänstledighet

För tjänstledighet gäller olika regler beroende på om du är anställd av en civil arbetsgivare eller studerar. Läs mer

Återanställd som reservofficer

Har du tidigare varit reserv- eller yrkesofficer men slutat – och nu känner att det är dags att komma... Läs mer