Förbundet Reservofficerarna skriver debattartikel på tankesmedjan Frivärlds forum för utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik – Säkerhetsrådet.

Reservofficerare saknar i dag rätt till tjänstledighet från sin civila arbetsgivare för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Frågan om rätten till tjänstledighet är prioriterad av förbundet och eftersom den är författningsstyrd så måste det till politiska beslut för att komma till en lösning.

I mitten av oktober ställdes frågan i Riksdagen om vad regeringen gör för att täppa till luckan i lagstiftningen till försvarsministern av ledamoten Jörgen Berglund (M). Försvarsministern svarade med att hänvisa till att Försvarsmakten ska lösa frågan i samverkan med arbetstagarorganisationerna. Förbundet Reservofficerarna anser att varken Försvarsmaktsledningen eller arbetstagarorganisationerna i Försvarsmakten har mandat att besluta att reservofficerare ska få tjänstledigt från sina civila arbetsgivare vid tjänstgöring inom totalförsvaret.

Artikeln är en replik på försvarsministern och är underskriven av ordförande Magnus Konradsson och vice ordförande Johan Hamnegård.