En tidning från Förbundet Reservofficerarna. I nr 3, 2019 får du hänga
med till ställen som Bamako och Tallinn. Patrik Thunholm, som är
reservofficer och tjänstgör i Mali, berättar om sin vardag i en
främmande och farlig miljö. Missa inte heller reportaget inifrån HMS
Karlstad och den Nato-ledda övningen Baltops 2019. Trevlig läsning

Läs tidningen här!