I nr 1 2020 träffar du 102-årige Kjell Boman, som blev inkallad till reservofficersutbildningen för 80 år sedan. Vi besöker också Saab och träffar två reservofficerare med nyckelroller i projektet Insatsförmåga Luftvärn (IFLv). Dessutom kan du läsa allt om nya kollektivavtalet. Trevlig läsning!

Läs tidningen här!