En tidning från Förbundet Reservofficerarna. I nr 2 2020 följer vi Ronny Eklunds och Thomas Jönssons arbete med marktillstånden inför försvarsmaktsövningen – som på grund av corona nu flyttas fram. Vi träffar också Mikael Broman, som under fem dagar ryckte in och ledde arbetet med att upprätta fältsjukhuset IVA Kronan i Göteborg. Trevlig läsning!

Läs tidningen här!