En tidning från Förbundet Reservofficerarna. I nr 4 2020

Läs tidningen här!