En tidning från Förbundet Reservofficerarna. Nr 2 2021

Läs tidningen här!