En tidning från Förbundet Reservofficerarna. Nr 4 2021

Läs tidningen här!