I nummer 1 2019 hänger vi med värnpliktiga och reservare på Jägarförbandet K3 under den sjunde natten ute i fält.  Vi hälsar på hos RiS, Reservofficersföreningen i Skåne. Dessutom möter vi Roger Lindekrantz, svensken som tjänstgjorde för den amerikanska armén i Korea när vapenstilleståndet var färskt.

Läs tidningen här!