Nr 02 2018. Läs om hur en enda ungdomsavdelning i hemvärnet bemannade samtliga missioner i Afghanistan under 8 års tid. Idag är 93% av ungdomarna antingen officerare eller poliser.