Reservofficeren_nr4_2018_uppslag

Om brobyggarna i Eksjö, om reservofficeren som styr Försvarsmakten från Försvarsdepartementet. Och inte minst; om reservofficeren Jan Eliasson.