Hoppa till innehåll
Analys

”Krångliga regelverk måste bli enklare”

Öv Fredrik Zetterberg. Foto: Privat | Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten
Värnpliktiga befäl kan hjälpa Försvarsmakten att klara de framtida behoven av reserv­officerare, menar Öv Fredrik Zetterberg.
Text: Helene Claesson /

Öv Fredrik Zetterberg, skolchef vid Militärhögskolan i Halmstad, fortsätter sin analys av det svenska reserv­officerssystemet. I november lämnade han sin tredje rapport till Försvarsmakten.
I tidigare rapporter har flera åtgärder föreslagits för att öka antalet reservofficerare men mycket lite har hänt.

– Från centralt håll har det inte hänt något men lokalt händer det mycket. Enskilda förband tar stort ansvar för att klara den tillväxt av reservofficerare som behövs, säger Fredrik Zetterberg.

Gemensamma nämnare för de förband som tagit stora steg framåt är:

 • De har infört RO-handläggare.
 • De har inventerat sin reservare. Vilka är de? Vad kan de?
 • De vet vad de vill använda sina reservare till.
 • De har en löpande och aktiv dialog med sina reservare.

Nu hoppas Fredrik Zetterberg att flera förändringar ska genomdrivas från centralt håll.

– Det handlar om allt från löner och förmåner till åtgärder för att underlätta utnyttjandet av reserv­officerare under Försvarsmaktens tillväxt. Krångliga system och regelverk måste bli enklare, säger han.

Från Försvarsmaktens sida har budskapet varit tydligt det senaste året. Antalet värnpliktiga är den enskilt viktigaste källan för tillväxt av både yrkesofficerare och reserv­officerare.

– Men man ska ha i åtanke att om man lyckas öka antalet värnpliktiga som väljer en reservofficersutbildning så innebär det en minskning av elever till officers- och specialistofficersutbildningarna. Volymerna av värnpliktiga måste därför öka kraftigt om det ska bli ett tillskott i alla kategorier, säger Fredrik Zetterberg.

En annan väg att gå är värnpliktiga befäl.

– Genom att återigen införa värnpliktiga befäl i krigsorganisationen minskas behovet av reserv­officerare, samtidigt som kravet på reserv­officerare ökar i och med att mer kvalificerade befattningar ska bemannas, säger han.

FEM ÖVERGRIPANDE SLUTSATSER

Öv Fredrik Zetterberg har i sin utredning kommit fram till fem övergripande slutsatser:

 • Reservofficerare behövs för att klara Försvarsmaktens tillväxt. Men dagens situation är ett resultat av 30 års lappande och lagande av det kalla krigets system. Författningsstöd och Försvarsmaktens interna bestämmelser behöver utvecklas och förändras om tillväxten ska klaras.
 • Det nya systemet måste innehålla utvecklings­möjligheter och karriärvägar för reservofficerare. Reservofficerssystemet har inte utvecklats i takt med flerbefälssystemet.
 • Rekryterar Försvarsmakten fler reservofficerare så påverkar det rekryteringen av yrkesofficerare (OF och SO). Allt hänger samman.
 • Inför FM värnpliktiga befäl och officerare så minskas behovet av reservofficerare. ”Det lär behövas om vi ska klara behoven 2035”.
 • Åldersläget bland dagens reservofficerare gör det nödvändigt att vidta rekryterings- och utbildnings­åtgärder omedelbart om målen ska nås 2035.

VAD HÄNDER NU?

 • Delrapport 3 redovisades för Försvarsmakten i november.
 • Under första kvartalet 2024 ska öppna seminarier hållas med Sverof, SFRO, Förbundet Reserv­officerarna och andra intresserade. ”Vi vill bjuda in till dialog om framtidens reservofficerssystem”.
 • Slutrapporten presenteras för Försvarsmakten i slutet av mars.

ÖPPET SEMINARIUM OM FRAMTIDENS RESERVOFFICERSSYSTEM

 • Den 24 januari anordnas ett öppet seminarium med Öv Fredrik Zetterberg, C MHS H. Seminariet ska handla om ett utvecklat reserv­officerssystem för
  framtiden, som Fredrik Zetterberg ansvarar för att utreda.
 • Seminariet hålls kl 18–21 på Biz Apartment Gärdet, Sandhamnsgatan 67 i Stockholm. Fler seminarier kommer att hållas framgent på andra orter, men tid och plats för dessa är inte klara än.
 • Anmälan till detta seminarium ska göras senast den 17 januari 2024 till Claes.bergstrom@mil.se. Ange namn, tjänstegrad och försvarsgren vid anmälan. Antalet platser är begränsat, så urval kommer att ske i samverkan med Sverof.