Hoppa till innehåll
Jag är också reservofficer

”Säkerhetsläget är riktigt illa nu”

RO/Mj Tommy Åkesson. Foto: Privat
Redan som tioåring visste han att han skulle bli reservofficer. Idag är RO/Mj Tommy Åkesson huvud­sekreterare i försvarsberedningen som mejslar fram framtidens svenska försvar.
Text: Therese Johansson /

Det är tredje gången du sitter i försvarsberedningen – vad är annorlunda denna gång?
– Det är ett helt annat läge nu. Före 2014 var försvaret inte prioriterat, nu stor­satsar man. Säkerhetsläget är riktigt illa och ingen ifrågasätter längre Ryssland som ett problem, vilket man gjorde för femton år sedan. Det gäller inte bara politikerna utan också Försvarsmakten. Det finns en samsyn och en bred uppslutning kring säkerhets- och försvarsfrågorna idag.
Hur ser uppdraget ut?
– Sverige står inför den största säkerhetspolitiska omställningen på 200 år, och som en följd av detta gav regeringen försvarsberedningen ett nytt uppdrag i slutet av förra året. Som huvudsekreterare har jag handplockat varje tjänsteman till mitt sekretariat, och vi ska nu lägga grunden för Sveriges nya försvars- och säkerhetspolitik. I juni presenterar vi en första rapport med fokus på säkerhetspolitik, i september börjar arbetet med nästa rapport där försvarsberedningen ska lämna förslag gällande totalförsvarets fortsatta utveckling fram till 2035.
Du var tidigare försvarsrådgivare vid Natodelegationen. Vad tar du med dig därifrån?
– Där fick jag en försmak av vad ett Natomedlemskap kan komma att inne­bära. Jag har varit vid Natodelegationen två vändor, och sist var det som att en helt ny värld öppnades. Anledningen var att Sverige hade fått så kallad invitee-status, och alla kommittéer och arbetsgrupper som tidigare varit stängda när vi var partnerland stod nu på vid gavel. Natomedlemskapet kommer att innebära en omställning, inte minst kulturellt, i en utpräglad konsensusorganisation som ju Nato är. Det är stora förändringar vi har framför oss.
Men hur är egentligen läget nu efter Erdogandockor och koranbränningar?
– Det kan ta lite tid, men att vi ska hamna permanent utanför ser jag inte som ett möjligt scenario. I Madrid gick alla allierade med på att Sverige och Finland skulle bjudas in och bli medlemmar i Nato, det som återstår nu är att Turkiet och Ungern ratificerar våra Natoansökningar i sina respektive parlament. Jag tror och hoppas att det är klart till Natotoppmötet i Vilnius i juli.
Varför blev du reservofficer?
– Redan som tioåring hade jag bestämt att jag ville bli reservofficer. Det fanns
inget annat. Jag har alltid varit både militärt intresserad och målinriktad, så jag satsade stenhårt på detta. Reserv­officersutbildningen är den enskilt
viktigaste utbildningen i min karriär – den har öppnat upp många dörrar.

MJ TOMMY ÅKESSON

  • Grad: Major i tredje brigadstaben, Norrbottens regemente i Boden.
  • Yrke: Huvudsekreterare i försvars­beredningen.
  • Bästa krigsfilm: Valfri Okänd soldat-­filmatisering om ett kulsprutekompanis frammarsch under striderna i finska fortsättningskriget mot Sovjetunionen 1941–44. Otroligt bra och välgjorda skildringar.