Hoppa till innehåll
Ledare

Nu är tid för handling – inte krångel

Text: Magnus Konradsson / Foto: /

Putins brutala krig i Ukraina torde visa även den mest naive betydelsen av ett väl fungerande försvar. Att värna vår rätt till frihet och självständighet är ju i grunden en fråga om existens.

Försvars- och säkerhetsfrågor, som tidigare sågs som särintressen, har nu fått verklig betydelse för många svenskar. Och det är bra. Ju större folkförankring och försvarsvilja, desto bättre motståndskraft. Vi behöver alla bidra till vårt lands säkerhet. Detta påtalades tydligt både av talmannen och statsministern under Veterandagen den 29 maj.

Många gör nu just detta i praktisk handling. Marinstaben söker reservofficerare på pragmatiskt och smart sätt, och möts med oväntat stort gensvar (läs om det på sida 7). Armén tar initiativ när man nu återskapar reservofficerskursen på ArtSS i Boden. Man ser behovet – och gör något åt det utan att vänta.

Precis som Volvo. På Sveriges största börsnoterade företag frågade man sig om personalen hade rätt förutsättningar för att kunna stötta Försvarsmakten. Man kom fram till att det fanns förbättringspotential – och gjorde något åt det (se sid 8). Allt fler civila företag hör av sig till vårt kansli för att få råd kring hur de kan underlätta för sina reservofficerare. Man vill bidra till försvaret av landet, helt enkelt. Tror du att det företag du jobbar på vill göra detsamma? Kontakta kansliet för argument.

Att stödja reservofficerare kommer att behövas. När Försvarsmakten ska växa, och vid ett godkännande av vår Nato-ansökan, kommer behovet av reservofficerare inte att minska. Tvärtom. 

Sannolikheten att det finns reservofficerare med bred erfarenhet från internationell verksamhet på hög nivå bedömer jag som stor. Om de ges möjlighet att bidra, är jag säker på att Försvarsmakten kommer att få tillgång till kvalificerad personal i Natos staber.

Men även här behöver man underlätta för tjänstgöring. Även om befattningarna inte finns än, borde man kunna följa marinstabens exempel och redan nu samla in information från intresserade reservare. Matcha kompetens med befattning kan man göra senare, när frågan om Natointräde är klar.

Redan nu bör man också se över vad Natomedlemskapet innebär för krigsbefattningar, villkor och kollektivavtal för att slippa krångel när det väl är dags att börja jobba. Man behöver inte uppfinna några hjul, inspiration kan hämtas enkelt från Natogrannen Norge. Det här är viktiga frågor som Förbundet Reservofficerarna gärna vill bidra till att lösa.

Även på mycket basal nivå går det att underlätta för reservare att tjänstgöra: Tillsätt en RO-handläggare på varje OrgE och lägg ut kontaktuppgifterna på hemsidan. Många är de reservofficerare som vill tjänstgöra, försökt att komma i kontakt med rätt instans inom Försvarsmakten – men inte lyckats.

Och så har vi följetongen med laglig rätt till tjänstledighet, som jag hoppas snart kommer att få ett lyckligt slut. Regeringen väntar fortfarande på Försvarsmaktens syn på frågan.

En arbetsgivare som är beroende av personal som huvudsakligen jobbar på annat håll borde rimligtvis vara mån om att den personalen kommer när man kallar. Rätten till tjänstledighet från huvudsaklig arbetsgivare borde förstås redan vara en självklarhet. Förhoppningsvis blir den det snart, så att ännu ett hinder för reservofficerare undanröjs och fler kan bidra till försvaret av vårt land. 

Nu är inte tid för krångel. Nu är tid för åtgärder, för handling.