Hoppa till innehåll
Nyheter

Text: Helene Claesson / Foto: /

Rätten till tjänstledighet kvar på försvarsministerns bord

Frågan om rätt till tjänstledighet för reservofficerare ligger kvar på försvarsministerns bord i väntan på Försvarsmaktens analys av läget. 

– För mig och regeringen är det av vikt att säkerställa tillgängligheten på personal, oavsett kategori, för uppgifter i fred och vid höjd beredskap. Enligt mina uppgifter ser Försvarsmakten över dessa frågor och jag avser att invänta myndighetens syn i dess egenskap av arbetsgivare. Med utgångspunkt i Försvarsmaktens analys kommer regeringen vid behov att återkomma till riksdagen, säger försvarsminister Peter Hultqvist i ett skriftligt svar till tidningen Reservofficeren. 

Försvarsministern har inte velat ställa upp på någon intervju, och heller inte velat svara på frågan varför inte riksdagsbeslutet från 2021 räcker som beslutsunderlag.

– En reservofficer ska inte tvingas dividera med sin civila chef för att få ledigt, då är ju risken stor att man istället tackar nej till tjänstgöring – det sker redan idag. Försvarsmakten borde rimligtvis vilja att reservofficerare kommer till övningar. Jag förstår inte varför man skulle tacka nej till något som underlättar verksamheten, särskilt inte i dessa tider. Krigsförbanden behöver fyllas upp av personal som kan komma när Försvarsmakten kallar, säger Magnus Konradsson, Förbundet Reservofficerarnas ordförande.