Hoppa till innehåll
Nyheter

Därför bör även reservofficerare belönas för nit och redlighet

Text: Jenny Harlin / Foto: /

Tvisten om NOR handlar inte om en medalj – utan om ett erkännande från staten när reservofficeren har stått till förfogande i kanske över 40 år för försvaret av Sverige. Därför driver Förbundet Reservofficerarna frågan så långt det krävs. 

Statstjänstemän som varit anställda i 30 år tilldelas utmärkelsen För Nit och Redlighet i Rikets tjänst, NOR. Utöver uppskattningen handlar det om ett guldur, konstglas eller en medalj i äkta guld. Men den uppskattningen gäller idag inte reservofficerare. Trots att reservofficeren ofta står till Försvarsmaktens förfogande under hela sitt yrkesliv, gör staten ett undantag – just för reservofficeren.

– Vi har inlett tvisteförhandling i frågan. Det är viktigt att alla personalgrupper i staten behandlas lika och att staten faktiskt också uppmärksammar de tidvis tjänstgörande officerarna, säger Jonas Wiberg, Förbundet Reservofficerarnas förhandlingschef.

Av förordningen (1974:225) om utmärkelsen ”För nit och redlighet i rikets 

tjänst” framgår att det är anställningstiden som ska räknas, varvid arbetstidsmåttet inte ska ges någon betydelse. Det framgår således av författning av reservofficerare har rätt att tilldelas NOR efter 30 års anställning i Försvarsmakten. 

Trots detta menar Arbetsgivarverket att reservofficeren inte ska tilldelas NOR, och Försvarsmakten följer verkets inriktning. 

– Statens tillämpning av bestämmelserna beträffande tilldelning av NOR strider mot lagen om förbud mot diskriminering av deltids- och visstidsanställda, säger Jonas Wiberg, som påpekar att statstjänstemän som varit tjänstlediga på grund av föräldraskap, studier eller andra skäl tilldelas NOR utan att ha arbetat i 30 år inom staten.

– Detta för att det handlar om anställningstid, det står uttryckligen att man ska bortse från tjänstgöringens faktiska omfattning om ej särskilda skäl föranleder annat. Men reservofficeren ska tydligen inte få NOR, och vilka skäl som ligger bakom anges inte. 

– Av tradition i Sverige har människor som ställer upp extra för Försvarsmakten inte uppskattats tillräckligt. Det är krävande att vara borta från sitt ordinarie jobb då och då för att vara en del av Försvarsmaktens ordinarie personal. Förbundet menar att det är dags för staten att visa reservofficeren samma typ av uppskattning som visas alla övriga statsanställda.