Hoppa till innehåll
Nyheter

Deras uppsats visar på kunskapsbrist om reservare

Pontus Tyrling, Alexander Pettersson och Ola Arnryd.
Pontus Tyrling, Alexander Pettersson och Ola Arnryd. Foto: Mikkel Ørstedholm/FHS
Kunskapen om reservofficeren och Försvarsmaktens behov av officerskategorin måste öka. Det är en av slutsatserna i en kandidatuppsats skriven av tre kaptener som studerar på FHS.

Det finns tre problem att lösa för att förbättra tillgången på reservofficerare, enligt uppsatsförfattarna:

  1. Öka kunskapen om reservofficerares roll inom organisationsenheterna.
  2. Behandla även reservofficeren – inte bara yrkesofficeren – i Vår militära profession.
  3. Gör det enklare för reservofficeren att få tjänstledigt från civil arbetsgivare.

– Okunskapen om reservofficeren är väldigt stor. Många vet inte vad en reservofficer är, gör, kan eller ska användas till, konstaterar Pontus Tyrling, som tillsammans med sina kollegor Ola Arnryd och Alexander Pettersson skrivit uppsatsen ”Framtidens bisyssla, faktorer som påverkar beslutet att bli reservofficer”.

– Fast egentligen behöver alla som jobbar dagligen i Försvarsmakten förstå att det här inte är en bisyssla, utan ett andra yrke. Reservofficeren är ingen snubbe som har detta som hobby, utan en person som är rekryterad för sin kompetens, tillägger Pontus Tyrling.

Det handlar egentligen om matematik och att förstå krigsförbandens behov. Hur många är vi idag, och hur många vi behöver vara? Reservofficeren är en nyckelkompetens för våra krigsförband, lägger Alexander Pettersson till.

De tre kaptenerna har lämnat över sina rekommendationer till Försvarsmakten. Nu fortsätter studierna på FHS, med målet att bli majorer. Kanske behövs fler studier, på hur reservofficerare bättre ska rekryteras, går några av funderingarna.

Nu startar snart ansökningstiden för reservofficersutbildningen. A och O för rekryteringen är ju kunskap om att reservofficersyrket finns. Och förebilder! Sådana är ju rekryterande per automatik, säger Ola Arnryd.

De tre kaptenerna tror att upplevelsen på förbanden är att ”allt måste prioriteras” och att man därför inte mäktar med reservofficersfrågan i högre grad. Detta måste förändras, anser Alexander Pettersson:

Reservofficerare behöver få mycket mer uppmärksamhet. Det behövs interna informationskampanjer, inte bara för värnpliktiga utan även för personalen.

Läs kandidatuppsatsen ”Framtidens bisyssla, faktorer som påverkar beslutet att bli reservofficer”.