Hoppa till innehåll
Nyheter

FM: Inte realistiskt att vi kan utbilda 200–250 RO per år

Försvarsmaktens målsättning är att det ska utbildas 200–250 nya reserv­officerare per år. ”Det är inte realistiskt”, säger generalmajor Michael Cherinet.
Text: Mikael Bergling /
Michael Cherinet.

Antalet utbildade reservofficerare per år ligger långt under de uttalade målen. Antalet sökande till utbildningarna har legat på runt 300, men många som antagits har av olika skäl tackat nej och bestämt sig för att göra något annat.

– Med nuvarande förutsättningar för tillväxt planerar vi för att kunna ha 4 800 reservofficerare i Försvarsmakten år 2033. För att klara det krävs minst 200–250 nya reserv­officerare per år under lång tid framöver. Det innebär att vi behöver utbilda ungefär fyra gånger så många vi gör som idag, säger Michael Cherinet som är chef för försvars­stabens genomförandeenhet.

Är det realistiskt?
– Med nuvarande förutsättningar är det svårt att säga något annat än att det framstår som orimligt eller åtminstone som en rätt stor utmaning. Vi har precis antagit 50 studerande till den ROU som startar nu.

Den stora rekryteringsbasen för reservofficerare är värnpliktiga och de kommer inte att öka i antal fyra gånger jämfört med idag.

På lite längre sikt behöver vi bygga ett nytt reserv­officerssystem.

Michael Cherinet.

Vad innebär det?
– Att vi behöver se över våra antaganden och lära oss vad vi kan ha för realistiska förväntningar på personalförsörjningssystemet som reservofficerarna är en viktig del av.

Förbundet Reservofficerarnas ordförande Magnus Konradsson menar att återkommande strul kring ansöknings- och antagningsprocessen har försvårat rekrytering och utbildning av nya reservofficerare.

– Bland annat har informationen varit för dålig, de interna ledtiderna alldeles för långa och antagnings­beskeden kommit för sent och för tätt inpå att utbildningarna ska börja, ofta så sent att många redan har påbörjat en civil utbildning.

– Det behövs dessutom fler utbildningsplatser plus att ersättningen bör höjas. Den är ungefär densamma som när jag utbildade mig till reserv­officer för 25 år sedan.

Michael Cherinet säger att antagningsprocessen håller på att förändras.

– På kort sikt handlar det bland annat om att anpassa kraven så att de är mer relevanta för respektive befattning, tidigareläggning av antagningsbesked och ändrad kursstart. Detta görs nu så att det får effekt vid antagningen till de utbildningar som börjar nästa år, dvs 24/25. Vi tar också bort officerstestet som inte är relevant eller nödvändigt längre. Det har sorterat bort sökande på ett felaktigt sätt. Delar av det som officertestet efterfrågar ges idag svar på via mönstringen.

– På lite längre sikt behöver vi bygga ett nytt reservofficerssystem där behoven är i balans med vad som är realistiskt att utbilda. Vi har idag beslut på att vi ska ha 8 000 värn­pliktiga per år. Vi har föreslagit att antalet ska öka till 10 000. Fler värnpliktiga gör att antalet som utbildar sig till reservofficerare kommer att öka.