Hoppa till innehåll
Nyheter

FM LOG:s pilotprojekt har vidareutvecklats

När reservare utbildar civilanställda är det utvecklande för alla. Foto: Jacob Eriksson, Sverof
För ett år sedan startade FM LOG ett pilotförsök då reservofficerare anlitades för att ge förbandets civila personal kombattantutbildning. Nu har försöket utvecklats till att omfatta även grundläggande soldatutbildning.
Text: Jenny Harlin /

– Det är ett jättebra sätt att ta tillvara på kraften som finns i reservofficerskåren, säger övningsledaren RO/Kn Johnny Billström.

Tillsammans med ett par instruktörer, som också är reservofficerare, utbildar Johnny Billström FM LOG:s civila personal. Under året ska fem kurser ges, både KombU och GSU.

– Utöver att kursdeltagarna får den utbildning de behöver för att kunna krigsplaceras, är det ett bra sätt för reservofficerare att vidmakthålla eller utveckla sin kunskap, konstaterar Johnny Billström som till vardags jobbar med ”båtar, utrustning och kurser inom det marina livet”.

Ett exempel är reservofficerare som saknar utbildning på AK5 C. För att kunna utbilda civila i vapen­hantering, behöver de själva upp­datera sin kunskap. 

– Så det blir en kombination av instruktörsjobb och egen kompetensutveckling, säger Johnny Billström.

Kursdeltagarna, som kommer från hela landet eftersom FM LOG är ett utspritt förband, får lära sig att uppträda korrekt i uniform, att marschera, fysiskt stridsvärde, vapenvård, CBRN, folkrätt och värdegrund. Bland annat.

– Det blir inte mycket skolbänk, vi är ute i skogen nästan hela tiden. Det uppskattas, för de flesta är ju skrivbordsfolk, säger Johnny Billström, som berättar att en positiv bonuseffekt av kursen är det närverk och den sammanhållning som skapas när kollegor får träffas i verkliga livet istället för enbart via mejl eller telefon.

Att förlägga utbildningen utomhus är en av skillnaden mot andra kombattantutbildningar. En annan är just att använda reservofficerare som övningsledare och instruktörer, till skillnad från att anlita externa organisationer för utbildningen.

– Reservofficerare är ju sällsamt underutnyttjade, men kunskaperna som tränas under GSU och kombattantutbildning är desamma som för 20–30 år sedan. Det går alltså utmärkt att använda erfarna RO-kaptener tillsammans med yngre, nyexade RO-instruktörer, säger upphovsmannen till FM LOG:s satsning, Lt Daniel Rothes, planeringsofficer och utbildningssamordnare.

De civila kursdeltagarna är i varierande ålder och har olika kunskaper och förmågor. Erfarna reservofficerare är ofta bra att tolka och ta uppkomna frågor och behov, eftersom man har förståelse för både den civila och militära världen. Civila medarbetare med stort spann mellan åldrar och arbetsuppgifter utgör en komplex grupp att utbilda.

Enligt Daniel Rothes skulle upplägget att anlita reservofficerare för att utbilda annan Försvarsmaktspersonal kunna användas på de flesta förband där civila arbetar. Det är kostnadseffektivt, ger kunskapsöverföring mellan personalkategorier och ger både reservofficerare och civilanställda kompetensutveckling.

– Man borde även använda reserv­officerare för att utbilda värnpliktiga. Bara för att man inte är 25 år längre, och inte gör fälttestet på 10 minuter, betyder det inte att man inte kan utbilda trupp. Det skulle säkert underlätta arbetsbördan för många yrkesofficerare, säger Daniel Rothes.

FM LOG:s utbildning har nu väckt intresse från fler förband, bland andra FM HRC och I 19.

– Vi är beroende av samarbete och har fått hjälp att hitta reservofficerare, både från Sverof och från andra förband, som släpper sina reserv­officerare så att de kan jobba hos oss. Vi uppskattar den goda viljan, och att vår förbandsledning ser detta som en möjlighet, förklarar Anders Lundin, RO-handläggare på FM LOG.

Projektet, som startade med en kurs förra året, kommer att fortsätta även 2024. Då med två GSU (inklusive kombattantutbildning) och minst två kombattantutbildningar.