Hoppa till innehåll
Nyheter

Hallå där Jacob Eriksson, projektledare på Sverof!

Jacob Eriksson Foto: Anton Kindlund
Hur gick vårens värnpliktsturné?– Den turné som vi genomförde under främst höst och vinter 2022-2023 gick väldigt bra. Vi har kunnat nå fler värnpliktiga och anställda soldater samt besökt fler förband än tidigare. Sverof hoppas på att kunna genomföra ytterligare en turné under 2023-2024  inom ramen för samarbetsavtal med och i nära samarbete med Försvarsmakten.
Text: Jenny Harlin /

Vad var syftet med turnén?
– Att rekrytera till reservofficersutbildningarna och främst till ROU som värnpliktiga kan söka under sin grundutbildning. Det är också oerhört viktigt att synliggöra reservofficeren som yrkesroll och beskriva hur systemet är tänk att fungera. Många till nästan alla vi möter har ingen uppfattning om vad en reservofficer gör och har inte heller träffat någon.

Hur många förband och värnpliktiga träffade du?
– Drygt 3000 värnpliktiga och anställd personal i GSS-kategorin har tagit del av informationen och budskapet. En del av dessa har korsat våra vägar vid flera tillfällen. Den totala besökssiffran uppgår till 3950 personer över 20 förband med 31 framträdanden.

Vilken respons fick du?
– Generellt sett bestod den av initial förvirring, många hade som sagt aldrig hört begreppet reservofficer. Men sen vände det snabbt till nyfikenhet och för många stort intresse. Vi riktar budskapet mot de som redan tänkt att de ska göra något civilt efter värnplikten eller längre fram. För de flesta av dem har inte möjligheten att kombinera deras inledda militära bana med ett civilt åtagande presenterats fram tills då. Efter presentationerna var det i regel köbildning för att ställa fler frågor än vad som fanns utrymme för under föreläsningen.

Vilka slutsatser kan du dra från turnén?
– Den främsta slutsatsen är att det varje år finns ett stort och kvalitativt rekryteringsunderlag för Försvarsmakten att använda för att stärka upp krigsorganisationen. Potentialen kan nyttjas i mycket högre utsträckning. Andra slutsatser är att det behöver vara enklare för den som vill påbörja officersutbildningar att faktiskt göra det, inte minst är det sant för ROU. Det antas långt fler än som påbörjar utbildning. Orsakerna kan diskuteras men det är ofrånkomligt att det är för kort tid mellan antagningsbesked och utbildningsstart. I bästa fall får den blivande kadetten 6-7 veckor på sig från dess att de fått bekräftat en plats på utbildningen och att de ska stå uppställda i klassrummet. I jämförelse är det cirka 16 veckor för de som ska gå SOU. Systemet har kommit en bit på vägen men det finns mycket mer att göra, och det måste göras snart, för att inte gå miste om ytterligare viktig potential när behovet de kommande åren är så stort.