Hoppa till innehåll
Nyheter

Här är reservofficerare högt upp på priolistan

Gustaf Asplund, Ebba Glimstedt, Moa Birchman, Thea Westerdahl, Ella Nordin, Tova Myhr, Linneá Rittger och Oskar Niläng sänkte medelåldern. Foto: Nalin Bozdogan/Försvarsmakten
Trots att Försvarsmakten ska växa hamnar reserv­officerare ofta långt ner på förbandens priolistor. Ett lysande undantag är A8 i Boden. Där satsar man på krigs­organisationen, och således på den tidvis tjänst­görande personalen. ”ÖB har varit väldigt tydlig med att vi ska växa. Så vi gjorde en behovsanalys och har verkställt den”, säger Ulrika Waara, på förbandets nystartade krigsförbandsenhet.

Det är mycket nu. Tillväxt och växtvärk. Fler värnpliktiga som ska utbildas och fler reservofficerare som ska aktiveras för att krigsorganisationen ska komma på fötter.

På vissa förband mäktar man inte med. Prioriterar istället den personal man möter på kaserngården till vardags. Att få kontakt med sina reservare på nollavtal och ta reda på vad de kan och behöver för att aktiveras ses som en närmast oöverstiglig uppgift. Och ingen RO-handläggare har man för att göra jobbet, fast man önskar att man hade. Det är tungt. Svårjobbat.

Sedan finns det förband som A8, Bodens artilleriregemente.

Där prioriterar man krigsorganisationen. Har reservofficersutbildning på ArtSS och utarbetar en plan och rutiner för hur förbandets reserv­officerare ska hanteras. Kompetensinventering, RO-möten, tjänst­göringsplaner – och en alldeles egen krigsförbandsenehet för att stötta krigsförbandscheferna, reserv­officerarna och GSS/T administrativt.

– ÖB har varit väldigt tydlig med att vi ska växa. För att växa i den takt som omvärldsläget kräver måste vi återknyta kontakten med våra reserv­officerare. Vi har gjort en behovsanalys och verkställt den, säger Ulrika Waara, HR-generalist på A8:s nya krigsförbandsenehet som startade i höstas.

Det ska inte vara skillnad på om man är yrkes- eller reservofficer.

Ulrika Waara

Hon arbetade tidigare på A8:s HR-avdelning, men hennes befattning har nu flyttats till krigsförbandseneheten, där hon numera jobbar med att avlasta krigsförbandscheferna tillsammans med tre kollegor. Det handlar om att återknyta kontakten med reservofficerare på nollavtal (alltså utan tjänstgöringsplan), uppdatera kontaktinformation, sköta administration kring reseräkningar, boende, ”knappande i prio” och allt annat som ska underlätta för aktivering av reservofficerare.

– Våra reservofficerare är engagerade, de behöver få veta vad som är på gång inom förbandet och inom Försvarsmakten. De behöver veta på vilket sätt de kan karriärutveckla sig. Det ska inte vara skillnad på om man är yrkes- eller reservofficer. Vi måste ha så god framförhållning att det ska gå att kombinera att vara reserv­officer med det civila yrket, konstaterar Ulrika Waara.

Ett resultat av A8:s fokus på reservofficerare var den RO-helg som genomfördes i januari. Samtliga förbandets reservofficerare bjöds in. Ett åttiotal kom. Deltagarna fick en genomgång av nuläget och framtiden för förbandet och Försvarsmakten, av omvärldsläget och aktuella befattningar. Därutöver gjordes en inventering av både militär och civil kompetens, och underlag för tjänstgöringsplaner togs fram. Man tog mått för att hitta uniformer och materiel i rätt storlekar och genomförde säkerhetssamtal med samtliga.

– Så nu är ju startsträckan mycket kortare för aktivering. Dessutom har vi hittat personer vars civila kompetens kan användas i mycket högre grad än vad som gjorts förut, och då gäller det att hitta rätt befattningar för dem, säger Ulrika Waara.

Öv Magnus Ståhl tackade och delade ut reservofficersmedaljen. Och så blev det middag. Foto: Nalin Bozdogan/Försvarsmakten

Även om A8 satsar på sina reserv­officerare, är man medveten om att det är en bit kvar till målet. Inventering pågår fortfarande, alla ska täckas in. Sedan gäller det att ge möjlighet till kontinuerlig övning.

– Vi vill jobba med reservofficerare utifrån krigsorganisationens behov, och öva i krigsbefattning. Vi vill också få till karriärplanering och behöver vara mer proaktiva, säger Ulrika Waara, som konstaterar att det ändrade arbetssättet medfört en del utmaningar.

Dels handlar det om tålamod:
Det tar mycket längre tid än man vill att få till den mentala förändringen när krigsorganisationen ska sättas i centrum och verksamheten ska tillväxa. Dels handlar det om ändrade rutiner: Det är många enheter som berörs, som ska stöttas och samverkas med. Dels handlar det om hantverket: När volymerna ökar, ökar även den administrativa arbetsbelastningen. Och så har vi det där med PRIO, och annat systemstöd, som reservofficerare inte har tillgång till utan måste skötas av andra.

Under RO-helgen avtackade och medaljerade förbandschefen, öv Magnus Ståhl, de reservofficerare som gick i pension. Många av gästerna vid långborden under middagen hade några grå hår, men även nya fänrikar och kadetter deltog. Stämningen var god bland middagsgästerna, leendena många.

Så vad tyckte deltagarna om A8:s reservofficersträff?
– En bra insats med riktigt bra program. Jag upplever att A8 alltid har legat på framkant när det gäller reservare och välkomnat oss, säger RO/Kn Håkan Näsberg med lång erfarenhet från artilleriet.

– De flesta förband i Norrbotten verkar vara positiva till reserv­officerare. Kanske gör det bistra klimatet att man förstår behovet, och att man måste ta väl hand om dem man har, och de som vill vara med.Nu ser Håkan Näsberg fram emot fortsatt övning:

– Vi som är lite äldre ska nog inte springa bakom en pluton i skogen, utan användas i staber. Det är viktigt att hålla oss igång, så att vi kan överföra vår kunskap och erfarenhet till de yngre som kommer nu.