Hoppa till innehåll
Nyheter

Ledigt med lön för AFRY:s reservofficerare

Tjänstledighet och löneutfyllnad gäller numera för alla reservofficerare på AFRY.

– Vi vill skapa hållbarhet, ta samhällsansvar och vara en attraktiv arbetsgivare, förklarar affärsområdeschef Erik Heilborn beslutet.

Inkomstbortfall hindrar många reservofficerare från att tjänstgöra. Nu har AFRY, Nordens största ingenjörs- och designkonsultföretag, bestämt sig för att göra något åt saken. Sedan årsskiftet får alla deras medarbetare som tjänstgör tidvis i Försvarsmakten både tjänstledigt och ordentlig löneutfyllnad.

­– Hållbarhet är viktigt för oss, det inkluderar samhällets säkerhet. Att bereda möjlighet för reservofficerare att delta i totalförsvaret är vårt sätt att ta samhällsansvar. Sedan handlar det förstås om att vara en attraktiv arbetsgivare för den oerhört kompetenta personalgrupp som reservofficerare oftast utgör, förklarar Erik Heilborn, chef för affärsområde Systems Management vars cirka 250 medarbetare arbetar med försvarssystem, cyber, telekom och system för komplexa tillgångar.

Erik Heilborn, som själv är reservare, anser att ledighet och löneutfyllnad för reservofficerare borde vara en självklarhet för medelstora och större företag.

– Alla större företag som tar samhällsansvar bör verka för ett fungerande totalförsvar. Jag ser det närmast som en skyldighet, särskilt i kontexten av ett hotfullt omvärldsläge.

Men är det inte dyrt?

– Det finns ingen motsättning i att vara ett lönsamt bolag och att bidra till samhället. Tvärtom tror jag att man blir ett bättre företag av det, säger Erik Heilborn.

En av medarbetarna som uppskattar AFRY:s policy är Henrik Vidin, som jobbar med bland annat simulatorer och utbildning. Dessutom tjänstgör han upp till fem veckor per år som reservofficer i 3. brigadstaben.

– Den här policyn har medfört att reservofficerare kan delta i övningar utan att förlora ekonomiskt på det. Det är också en tydlig signal om att det är mer än ok att utföra sitt uppdrag i Försvarsmakten vid sidan av sitt dagliga arbete, säger Henrik Vidin, som ser att bolaget också tjänar på sin reservofficerspolicy:

Ökad förståelse för kundens behov ger konkurrensfördelar, liksom ökad attraktionskraft vid rekrytering av kvalificerad personal. Även företag som inte har en direkt koppling till försvarssektorn kan tjäna på att underlätta för reservofficerare, menar Henrik Vidin:

– Man lär sig ju så otroligt mycket under övningar; att samarbeta, hitta de bästa lösningarna, kompromissa… man blir en bättre lagspelare, och det har man nytta av överallt.

/

AFRYS policy för reservofficerare

AFRY:s policy gäller både GSS/T och reservofficerare i Sverige. Under max 30 dagar per år får medarbetaren upp till 90 procent av grundlönen under militär tjänstgöring (tillsammans med lönen från Försvarsmakten). Lönen är semester- och pensionslönegrundande. Medarbetaren ska beredas tjänstledighet, även vid längre tjänstgöring utomlands.

Vill du också ha argument för att reservofficerare ska få löneutfyllnad civilt?

Förbundet Reservofficerarnas råd och argument till varför reservofficerare ska få löneutfyllnad från civil arbetsgivare hittar du här.