Hoppa till innehåll
Nyheter

Många vinnare med Reservofficerarnas nya kollektivavtal

Wallet with Swedish Krona Currency on black background. Foto: Getty
Betydligt fler får rätt till reservofficerspremie. Kalenderdaglönen avskaffas. Anställningsformerna förenklas. ”Det här kollektivavtalet är riktigt bra, säger Jonas Wiberg, Förbundet Reservofficerarnas förhandlingschef.”
Text: Jenny Harlin /

Försvarsmakten och Förbundet Reservofficerarna genom förhandlingsorganisationen OFR O FM har tecknat ett nytt kollektiv­avtal, som kommer att förbättra villkoren för många reservofficerare. Avtalet gäller från den 1 juli 2023.

Bakgrunden till att det nya kollektivavtalet tecknades, var ett stort antal tvister om rätten till reservofficerspremien. Efter mycket konstruktiva samtal, kunde en överenskommelse mellan parterna träffas. Resultatet: All reservofficerstjänstgöring räknas som premiegrundande, kalenderdaglönen avskaffas och anställningsformerna förtydligas och förenklas.

– Det här är ett betydligt bättre avtal än tidigare, och jag är mycket glad över att vi tillsammans med Försvarsmakten kan förbättra villkoren för Sveriges reserv­officerare, säger Magnus Konradsson, Förbundet Reservofficerarnas ordförande.

De stora förändringarna i avtalet, som gäller från den 1 juli i år, är att Försvarsmaktens tidigare begränsningar för vilka som kunde få reservofficerspremien tas bort. Nu gäller istället att den reservofficer som från och med år 2010 har tjänstgjort 12 månader (365 dagar) har rätt till en premie om två prisbasbelopp, i år 105.000 kronor. Det gäller oavsett om du har tjänstgjort som RO1 eller något annat, och även om du startat din reservofficerskarriär efter att ha varit yrkesofficer. Yrkesofficerare som gått i pension, och därefter anställts som reservofficerare, har dock inte rätt till premien.

– Det kommer sannolikt att vara många reservofficerare som nu kommer att kunna få sin premie, men det är viktigt att begära utbetalning innan 2025 (se artikel här intill, reds anm). Vi hoppas att detta avtal ska göra det mer attraktivt att tjänstgöra som reservofficer, vilket är viktigt nu när Försvarsmakten ska växa, konstaterar Jonas Wiberg.

Varför är det just från 2010 som man ska ha tjänstgjort?

– År 2010 erhöll alla reservofficerare nya anställningar i samband med omregleringen avseende anställningsavtalen till att även omfatta internationell tjänst­göring. Därför ska premieregeln tillämpas från 2010.

Varför ska inte pensionerade yrkes­officerare som blivit reservofficerare få premien?

– Har man gått i pension är väl egentligen inte grundtanken att man ska fortsätta som reservofficer, även om det är möjligt. Det skulle vara oskäligt att ge en premie till pensionärer som fortsätter frivilligt som reservofficerare.

Vad gäller om man har tjänstgjort så mycket som man ska sedan 2010, men sedan sagt upp sig från Försvarsmakten?

– Det handlar om fordran på lön som historiskt har en preskriptionstid på tio år. Så den som uppnådde 365 dagar exempelvis 2015 och sedan sagt upp sig kan framställa krav under tio år framåt beräknat på fordrans förfallodag. Nu gäller dock enligt det nya avtalet att krav ska framställas senast den sista juni 2025.

En annan förändring är att uppdelningen mellan RO1, RO2 och RO3 tas bort. Nu gäller i stället att du antingen är anställd i din tillsvidareanställning i krigs­organisationen som RO 1, eller visstids­anställd i någon annan befattning i grund­organisationen, RO2.

– Det gör det mycket enklare både för individen och för förbanden, och är positivt, säger förhandlingschef Jonas Wiberg, som deltog i förhandlingarna om det nya kollektivavtalet.

En tredje förbättring är att kalenderdaglönen, som tidigare drabbade majoriteten av tjänstgörande reservofficerare, tas bort (läs mer på sida 6).

– I övrigt gäller som vanligt att reserv­officerare ska ha samma villkor som övriga officerare, bortsett från att vi ju har tjänstestället i bostaden, konstaterar Jonas Wiberg.