Hoppa till innehåll
Nyheter

Nu finns pengar för kompetensutveckling

Text: Jenny Harlin / Foto: /

Många reservofficerare efterlyser kompetensutveckling. Nu finns förbättrade chanser, även när förbandet inte har möjlighet att bära kostnaden.

Inom avtalet mellan Försvarsmakten och Sverof finns medel avdelade för att verka för kompetensutveckling av reservofficerare där förbandet av olika anledningar inte har möjlighet att bära kostnaden.

Syftet med kompetensutvecklingen ska vara att göra reservofficerare krigsplaceringsbara eller höja personalkvaliteten (PersQ) på reservofficeren i befintlig eller blivande krigsbefattning. Det kan göras genom exempelvis yrkes- och befattningskurser (YBK), interna utbildningar vid respektive OrgE, utbildning i Försvarsutbildarnas eller Försvarshögskolans regi eller deltagande i olika övningar, till exempel stabsövningar och försvarsmaktsövning. Avdelade medel avser utbildningar och verksamhet utanför förbandets ordinarie ram.

– Allt som kan göras för att fler reservofficerare ska bli krigsplaceringsbara, bör också göras, säger Sverofs ordförande Magnus Konradsson, som uppmuntrar alla att sprida informationen om möjligheten.

Förbandschefer med reservofficerare i sin organisation kan hemställa om medel för att genomföra ovanstående. Ansökan ställs med sekretessbedömt mail till: FM-Sverof@mil.se där följande ska framgå:

  • Personuppgifter på utbildningsdeltagare alternativt antal deltagare
  • Typ av aktivitet
  • Tidpunkt (-er)
  • Motiv till utbildning kopplat till höjning av PersQ och krigsplaceringsbarheten på deltagare
  • Förbandschefs yttrande
  • Beräknad kostnad

Ansökan kan göras löpande under året! Det är Other Ranks-enheten vid Militärhögskolan Halmstad som handlägger ansökningarna.

Efter genomförd kompetensutveckling sänds en slutrapport till MHS H med sammanfattande resultat och ekonomiskt utfall.