Hoppa till innehåll
Nyheter

Ny ledamot i Reservofficerarnas styrelse

Foto: Privat / Text: Jenny Harlin / Foto: /
rpt

Förbundet Reservofficerarnas årsstämma hölls den 25 mars i Linköping. Kk Patrik Selling från SFRO lämnade sin post för att i stället ingå i förbundets valnämnd. Ny ledamot blev Kn Johan Lindström, SFRO. I övrigt omvaldes ordförande, vice ordförande och samtliga ledamöter av en enhällig stämma.

– Jag är glad och tacksam för det fortsatta förtroendet. Vi är en väl fungerande styrelse och våra frågor är mer aktuella än någonsin, så vi har mycket att göra, sade Magnus Konradsson efter stämman, som avslutades med middag tillsammans med delegater från Sverofs stämma som skulle hållas dagen därpå. 

Utöver sedvanliga beslut om styrelsens ansvarsfrihet och val av ledamöter, beslutade förbundsstämman om en stadgeändring angående medlemsavgiften, förbundets verksamhetsplan för 2022 samt direktiv till valnämnden. Årets medlemsavgift sattes till 20 000 kronor för Sverof och 10 000 kronor för SFRO.

Den nya styrelsen består av Magnus Konradsson, ordförande, Johan Hamnegård, vice ordförande samt ledamöterna Jonas Wiberg, Markus Z Widborg, Magnus Andersson, Sara Eklund och Johan Lindström.

Hej, Johan Lindström, ny ledamot! Vem är du som reservofficer?

– Jag började min militära bana med totalförsvarsplikten januari 1997 som PB Rasign i flottan. Blev placerad 18 månader på HMS Hugin, 18. Patrullbåtsdivisionen, i Göteborg efter grundtjänstgöringen. Den tiden var mycket bra och medförde blodad tand som gjorde att jag skickade in ansökan till ROK-99 och blev antagen för utbildningslinjen HM-SLO (HjälpMinfartyg-StridsLedningsOfficer). Inryckning januari 1999 för ett års studietid med efterföljande 1,5 års fänriksår ombord HMS Carlskrona i tjänsten som signalofficer. 

Och i det civila?

– Jag har en roll som utredningsledare av allvarliga arbetsmiljöhändelser på koncernnivå i Peab. Bor i Svedala med hustru och två söner, 8 och 5 år. Jag är också ledamot i Svenska Flottans Reservofficersförbund och därigenom ordförande för den kretsförening som utför förbundets aktiviteter i Skåne samt även adjungerad till Reservofficersföreningen i Skåne.

Hur ser du på ditt uppdrag i styrelsen?

– Som ledamot är jag mycket tacksam för förtroendet att föra fram flottans reservofficerares frågor. Min uppgift blir att vara lyhörd och fånga medlemmarnas åsikter och synpunkter.

Vilka frågor tycker du är viktigast att driva?

– De frågor som jag känner ligger närmast vad jag kan påverka är löneutfyllnad och rätten till tjänstledighet för i första hand privatanställda reservofficerare. Utöver det anser jag att förbundet ska driva frågor mot Försvarsmakten för likabehandling i alla frågor. Vi som har valt att utbilda oss och göra oss tillgängliga för inkallning av Försvarsmakten anser jag ska hanteras på samma sätt som de som har valt att bli yrkesofficerare.