Hoppa till innehåll
Nyheter

Ny LinkedIn-sida vill stärka försvarsförmågan

Försvarssektorn Nyheter är tänkt att ge enkel omvärldsbevakning för den intresserade. Men det finns också en annan, indirekt ambition: Att göra Sverige farligare för fienden genom stärkta varumärken.

Elias Mibesjö, VD på Defence Position och skapare av Försvarssektorn Nyheter.

Försvarssektorn Nyheter är en ny och snabbt växande sida på LinkedIn som samlar nyheter och information från företag, myndigheter, förbund och föreningar inom försvarssektorn. Sidan har inga redaktionella ambitioner, men är tänkt att utgöra omvärldsbevakning för den som enkelt vill hålla sig à jour med händelser inom försvarssektorn.

– Tanken är att man ska få en snabb överblick. Vi paketerar information från företag och organisationer i ett filter som heter försvarssektorn. Nu när tillväxten är stor, är det många civilanställda som kan ha nytta av lättillgänglig omvärldsbevakning, förklarar Elias Mibesjö, grundare till Defence Position, marknads- och rekryteringsföretaget som ligger bakom sidan.

Som VD för ett sådant vill förstås Elias Mibesjö förknippas med seriös omvärldsbevakning. Men han har också ett annat engagemang: Att stärka den svenska försvarsförmågan.

Vänta nu: Att sprida olika företags och organisationers pressmeddelanden och information på LinkedIn – på vilket sätt stärker det vår försvarsförmåga? 

Elias Mibesjös tankar går såhär:
Försvaret och försvarsförmågan är så mycket större än enbart myndigheten Försvarsmakten, och omfattar många branscher och kompetenser. Men det är inte självklart för alla, och genom att öka medvetenheten om det ökar också möjligheten att rekrytera kompetent arbetskraft till försvarssektorn. 

Den som jobbar med IT kanske i första hand uppfattar sig jobba inom tech och inte funderar på att söka sig därifrån. Men försvarssektorn består ju av mängder av branscher, säger Elias Mibesjö, som jämför sektorn ”försvaret” med sektorn ”vården”.

– Att ”jobba inom vården” kan ju omfatta mängder av olika jobb: Du kan vara läkare, eller sitta i receptionen, eller administrativ chef, eller tillreda maten… Och alla jobbar på något sätt inom ”vården”. Jag jobbar i allra högsta grad inom ”försvaret”, även om jag inte är soldat i Försvarsmakten längre. ”Försvaret” är så mycket större än Försvarsmakten, resonerar Elias Mibesjö, som bland annat arbetar med rekrytering inom försvarssektorn.

Försvarssektorn Nyheter ska alltså få eftertraktad kompetens att få upp ögonen för hela sektorn, inte enbart den egna branschen. Och, indirekt, verka för att stärka varumärken inom försvarssektorn.

Att bankers etiska fonder säger nej till företag handlar med vapen är självklart för många. Men man kan inte dra alla företag över en kam: Det är skillnad mellan den som skrupelfritt säljer kalashnikovs till mörka krafter i diktaturer – och den som importerar Sig Sauers till den svenska polisen, fortsätter Elias Mibesjö:

– Men varumärket försvarssektorn är svagt. Om varumärkena inom försvarssektorn inte är tillräckligt starka och kan motivera sin egen existens på ett tydligt sätt, kommer de inte att kunna attrahera och rekrytera tillräcklig personal med rätt kompetens, och då får vi i förlängningen sämre försvarsförmåga. Starka varumärken kan visa att man gör bra saker. De som verkar inom försvarssektorn på rätt sätt, och gör oss farliga för fienden, skapar ett säkrare samhälle. Det är också hållbarhet.

Jenny Harlin