Hoppa till innehåll
Nyheter

Nya regler gäller för reservofficersmedaljen

Reservofficersmedaljen. Foto: Armémuseum
Medalj i guld tilldelas efter 30 års anställning som reservofficer – och enbart den som varit anställd som just reservofficer. Det är vad som numera gäller för reserv­officersmedaljen.­
Text: Jenny Harlin /

Tidigare fanns en medalj i silver och en i guld, som tilldelades reserv­officeren när denne slutade sin anställning i Försvarsmakten efter 20 respektive 30 år.

Nu har reglerna ändrats. Medaljen finns numera enbart i guld (förgyllt brons) och tilldelas den reserv­officer som varit anställd som just reserv­officer i 30 år.

Det är chef organisationsenhet som beslutar om tilldelningen av medaljen, som bara kan tilldelas en gång. Medaljen utdelas vid lämplig ceremoni i anslutning till att beslut om tilldelning har fattats.

Tidigare kunde även den som varit yrkesofficer under lång tid, men som sedan blivit reservofficer och sammanlagt varit anställd i Försvarsmakten under 20 respektive 30 år få reservofficersmedaljen vid anställningens avslutande. Så är det inte längre. För att höja värdet av anställning som reservofficer tilldelas nu enbart den som varit anställd som just reservofficer under 30 år reserv­officersmedaljen.

Den som har avslutat sin anställning som reservofficer före 2003 och som uppfyller kriterierna för medaljen kan på egen bekostnad beställa medalj hos Försvarsmaktens medalj­leverantör, men får inget diplom utfärdat.

Reservofficersmedalj i silver har fortfarande bärandetillstånd på Försvarsmaktens uniformer.

– Det är i och för sig bra att statuterna för reservofficersmedaljen har ändrats, men vår grundinställning är ändock att reservofficerare ska tilldelas utmärkelsen för Nit och Redlighet i Statens tjänst. Om så sker behövs ingen reservofficersmedalj. Det är jättebra att Försvarsmakten vill belysa värdet av reservofficeren. Frågan är om staten – genom dess Arbetsgivarverk – också är beredd att erkänna reservofficerarnas betydelse för folkförsvaret av Sverige, säger Jonas Wiberg Förbundet Reservofficerarnas förhandlingschef.

  • Läs mer om reservofficersmedaljen på Förbundets hemsida här.