Hoppa till innehåll
Nyheter

Nytt kollektivavtal för reservofficerare

Sedan den 1 juli gäller ett nytt kollektivavtal för Sveriges reservofficerare. De viktigaste frågorna rör rätt till premie, avskaffande av kalenderdaglön samt RO3. Läs avtalet här.

Ingående information om avtalet och dess betydelse kommer efter sommaren.