Hoppa till innehåll
Nyheter

Nytt nätverk ska underlätta för chefer och reservare

Foto: Getty
Frågan om en gemensam bemanningstjänst för reservofficerare diskuterades när nätverket för landets RO-handläggare träffades för första gången.
Text: Helene Claesson /

Förslaget på ett nätverk för RO-handläggare finns med i den översyn av det svenska reservofficerssystemet som öv Fredrik Zetterberg, skolchef vid Militärhögskolan i Halmstad, arbetar med. I den senaste del­rapporten förespråkades ”särskilda reserv­officershandläggare vid varje förband, i Högkvarteret, Försvarsgrensstaber, MR-staber och vid HR-Centrum” och ett nätverk där de kan mötas.

Det nätverket finns nu – och det har haft sitt första möte.

– Vi skickade ut en kallelse till ett första digitalt möte och överraskades av det stora intresset. Vi hade deltagare från 34 olika förband, HKV var med och A 8 kom med en hel avdelning! Det är uppenbart att det finns ett uppdämt behov av detta, säger Mj Stefan Klawitter, från Militärhögskolan Halmstad, som håller i nätverket.

Enligt Klawitter har idag en tredje­del av landets förband RO-hand­läggare. En del av dem har andra titlar, som HR-chef eller HR-generalist, men de har ansvar för RO-frågor.

Övriga förband befinner sig i någon slags process på väg mot liknande upplägg.

I det här nätverket ska vi kunna dela goda exempel och stötta varandra.

Stefan Klawitter.
Stefan Klawitter

– I det här nätverket ska vi kunna dela goda exempel och stötta varandra. Vi har också skapat en intern digital samarbetsyta där vi samlar allt man behöver veta om reserv­officerare, här finns regelverk, avtal, kontaktlistor och FAQ. Allt samlat och enkelt att hitta.

Vilka frågor var det då som luftades under nätverkets första möte?

– Framför allt tyckte alla att det var skönt att någon tog tag i detta. Att RO-handläggare får en möjlighet att träffas och byta erfarenheter, säger Klawitter.

Frågan om en bemanningstjänst för reservare diskuterades också. Inte minst för nya regementen, som själva inte har fostrat några reservofficerare ännu, finns utmaningar i att hitta reservare med rätt kompetens. Inte minst behöver man hitta personal – med en färsk grundutbildning i bagaget – som kan utbilda nya värnpliktiga.

– Vi började nysta i frågan om en slags bemanningstjänst där man enkelt kan hitta den kompetens man behöver, säger Stefan Klawitter.

Frågan om traktamenten diskuterades också. I och med att reservofficerare har hemmet som tjänsteställe har de rätt till traktamenten som andra anställda inte har. Det är svårt att förklara skillnaden för anställda som inte får samma ersättning, menade många i nätverket.