Hoppa till innehåll
Nyheter

Pilotstudie visar på låg kunskap om RO

Kunskapen om reservofficerare är låg, vilket gör att Försvarsmakten inte använder resurserna på bästa sätt. Det indikerar en pilotstudie från Försvarshögskolan, som inlett ett forskningsprojekt om reservofficerare.
Text: Jenny Harlin / Foto: /

Reservofficerssystemet ska väckas ur sin vila och Försvarsmakten har många frågor kring det. 

På FHS har man därför fått ett flerårigt forskningsuppdrag kring bland annat reservofficerare.

Johan Österberg, fil dr i psykologi, har nyligen genomfört en pilotstudie för att kartlägga vilka som vill bli reservare och varför, hur det går till under utbildningen och vad de nyutexaminerade sedan fick göra i Försvarsmakten.

De flesta var nöjda med lärarna och utbildningen. Men sedan uppstod utmaningar.

– Reservofficeren förväntade sig att Försvarsmakten skulle nyttja de kunskaper som personen faktiskt hade. De verkar ha en stor yrkesstolthet och vilja att jobba. Därför blir de också besvikna när de inte får göra det som de upplever sig vara väl byxade för, säger Johan Österberg, som dock noterar att pilotstudien är så liten att det inte går att generalisera utifrån resultaten. Studien kommer att ligga till grund för vidare forskning, bland annat kring frågan vad det är som hindrar tjänstgöring som reservofficer.

Kunskapen om hur reservofficerare kan användas verkar vara låg, konstaterar Johan Österberg:

– Försvarsmakten behöver se reservofficerare som en resurs och bli bättre på att ta tillvara på den.