Hoppa till innehåll
Nyheter

Populär sommarkurs ställs in

Bortfallsanalysen visade på att många sökande upplevde administrativt krångel. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten
Reservofficers­utbildningarna har lika många sökande som förra året. Men inget har gjorts för att åtgärda det stora bortfall av sökande man hade 2022.
Text: Helene Claesson /

Förra året kunde Försvarsmakten glädjas åt en ökning av sökande till reservofficersutbildningarna då cirka 300 personer sökte till AROU och ROU. Dåvarande rekryteringsansvarig, öv Peter Nilsson, var optimistisk och sa sig ha ”goda förhoppningar att det vi nu ser är ett paradigmskifte” när Reservofficeren intervjuande honom i februari 2022.

Mindre roligt blev det när det var dags för inryck. Av drygt 80 antagna var det knappt 40 som påbörjade utbildningen. I den bortfallsanalys som sedan gjordes sa man att det bland annat berodde på den extremt korta tiden mellan antagningsbesked och kursstart. Det tycktes dessutom råda stor förvirring runt antagningsprocessen då flera av de intervjuade i bortfallsanalysen upplevde att de aldrig tackat ja till att gå utbildningen.

Michael Cherinet.

Michael Cherinet, enhetschef på genomförandeenheten, försvars­staben, säger att det framför allt är en sak han tar med sig från bortfallsanalysen. 

– Vi behöver jobba vidare med förebilder och information om yrket reservofficer. Vad är det för slags yrke? Hur ser utbildningen ut? Vad förväntas av mig som reservare? En person som är motiverad och verkligen vill bli reservofficer är mycket enklare att attrahera till utbildningen, säger han.

Att Försvarsmakten kan ha svårt att konkurrera med civila utbildningar ser han som självklart. Men den som väljer en civil utbildning direkt efter värnplikten kanske kommer tillbaka till Försvarsmakten efter några år för att bli reservare? Om man bara från start lyckats informera om fördelarna med yrket och utbildningen.

Det administrativa krångel som bortfallsanalysen visade på handlade inte minst om den korta tiden mellan besked om antagning och kursstart, något som inte har ändrats till årets antagning.  

– Att det ska falla på praktiska ting är ju inte bra. Men här får vi se vad vi kan jobba vidare med. Framför allt ska vi fundera på vilka åtgärder som har störst effekt, säger Michael Cherinet och tillägger att de sena antagningsbeskeden kanske inte är ett lika stort problem för elever som är motiverade och verkligen vill gå en reservofficersutbildning? 

Stefan Klawitter.

Stefan Klawitter, Militärhögskolan Halmstad, hoppas att de sena antagningsbeskeden kan motverkas av att förbanden ”varmhåller” de sökande. 

– Samtidigt är det där en svår balansgång. Vi har ju haft sökande som uppfattat ett samtal från ett förband som ett beslut och sedan blivit mycket besviken när de inte kommit in, säger han.

En sak som faktiskt är annorlunda jämfört med förra året är att AROU, den mest populära kursen som genomförs under två somrar, är borta. Den utbildningen går nu i stället som en lång kurs med start vecka 34.  

– Det har mest med rationalitet att göra. Ur rekryteringssynpunkt är det nog inte lika bra. Sommarkursen har varit populär då många studenter gjort den som ”sommarjobb”, konstaterar Stefan Klawitter.  

Rationaliteten består i att AROU nu kommer att samköras med specialist­officersutbildningen.

– Det innebär också en förändring i innehåll. Nu blir det ju den kurs man alltid kört för specialistofficerare vilket inte är densamma som den vi kört för reservofficerarna. Specialistofficerare utbildas trots allt framför allt för att utbilda andra, reservofficerare utbildas för krig. Men vi testar nu så utvärderar vi sen, säger Stefan Klawitter. 

– Beslutet handlar framför allt om resurser på Militärhögskolan Halmstad. Beslutet har fattats i samråd med arméstaben som säger att deras behov i nuläget fylls av de utbildningar som finns, säger Michael Cherinet.

Sökande till reserv­officersutbildningar 2023

  • ROU (med inryckv. 25): 260 sökande till ca 40 platser.
  • AROU (med inryck v. 34) – 38 sökande till ca 30 platser.